Rok 2022 v skratke

16. 2. 2023
Skutočne zdravá škola

Aký bol pre nás rok 2022?

  • aktuálne máme v programe zapojených 86 škôl

  • zorganizovali sme individuálne workshopy pre vybrané školy a škôlky

  • vytvorili sme receptár a metodiku pre učiteľov, ktorí budú viesť krúžky varenia na školách

  • pokračujeme v medzinárodných projektoch Erasmus+ a H2020
    • viac o projektoch, ktorých sme súčasťou tu

Sme vďačné za podporu, ktorú od ľudí dostávame a budeme pokračovať v zlepšovaní vnímania stravovania a školských jedální na Slovensku, lebo to má zmysel! Takisto ďakujeme všetkým partnerom, predovšetkým Nadačnému fondu Kaufland a spoločnosti Kaufland za podporu!

Späť na zoznam