Zapojte sa do výzvy Aby potraviny nekončili v koši

Poďme do toho! S vašou pomocou by sme radi znížili plytvanie potravinami na slovenských školách a zvýšili povedomie o tejto problematike.

Vyzývame školy, aby sa zapojili do iniciatívy "Aby potraviny nekončili v koši" a pomohli znížiť plytvanie jedlom v škole, školskej jedálni i doma.

Potrebujeme vašu pomoc. Podľa zamestnancov školských jedální skončí ako odpad 20 až 35% pripraveného jedla. Dobrou správou je, že zmeniť tento stav je pomerne jednoduché. Tým, že uskutočníme niekoľko malých zmien, môžeme spoločne znížiť plytvanie potravinami ... a pomôcť našej peňaženke alebo peňaženke školy.

Prečo znižovať plytvanie potravinami?

Predchádzanie a znižovanie plytvania potravinami je jednou z najlepších možností, ako zachovať prírodné zdroje a chrániť prírodu. Znižovaním množstva vyhadzovaného jedla v školských jedálňach znižuje škola svoju uhlíkovú stopu, znižuje množstvo odpadu na skládkach alebo v spaľovniach, pomáha zachovať prírodné zdroje používané na výrobu potravín, a navyše vychováva deti k úcte k jedlu v čase, keď stovky miliónov ľudí na svete každý deň trpí hladom - nehovoriac o znižovaní nákladov na nákup potravín, ktoré sa nezje! A samozrejme znižujete náklady za odvoz odpadov z jedálne.

Napĺňame globálne ciele trvalo udržateľného rozvoja

Naviac sa vaša škola zapojí do napĺňania 17 Cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) OSN. Konkrétne cieľ 12.3 znie: Do roku 2030 znížiť v prepočte na hlavu na polovicu globálne plytvanie potravinami na maloobchodnej a spotrebiteľskej úrovni a znížiť straty potravín v celom výrobnom a zásobovacom procese, vrátane pozberových strát.

Znižujte trvalo množstvo odpadu vo vašej školskej jedálni. Škola, ktorá sa zapojí do výzvy Aby potraviny nekončili v koši, vypracuje akčný plán, v ktorom si stanoví konkrétny cieľ zníženia množstva odpadu z jedálne a ten sa snaží napĺňať. Pravidelne monitoruje a uverejňuje ukazovatele. Námety a nápady na opatrenia znižujúce množstvo odpadu v školskej jedálni nájdete v časti metodické materiály v sekcii Plytvanie potravinami.

Máme pre vás pomôcky a návody....

Aktuálne informácie o výzve Vám poskytne koordinátorka. Zaujímavé zhrnutie o tejto výzve aj na našich blogoch a školských blogoch:

Skutočne zdravá škola - Blog - Aby potraviny nekončili v koši - POĎME NA TO! (skutocnezdravaskola.sk)

Skutočne zdravá škola - Blog - Aby potraviny nekončili v koši - AKO TO DOPADLO? (skutocnezdravaskola.sk)

Znižujte trvalo množstvo odpadu vo vašej školskej jedálni. Škola, ktorá sa zapojí do výzvy “Aby potraviny  nekončili v koši”, vypracuje akčný plán, v ktorom si stanoví konkrétny cieľ zníženia množstva odpadu z jedálne a ten sa snaží napĺňať. Pravidelne monitoruje a uverejňuje ukazovatele. 

Naša sesterská Skutečne zdravá škola do tejto výzvy zapojila až 30 škôl. Námety a nápady na opatrenia, ktoré pomohli znížiť množstvo odpadu v školskej jedálni na českých školách nájdete tu.

Základné školy, ktoré sa zapoja do výzvy “Aby potraviny nekončili v koši”,  môžu poslať od 1. 10. 2021 do 15. 11. 2021 report a fotografie svojich aktivít na tému plytvanie potravinami na info@skutocnezdravaskola.sk alebo urobiť blog na webe Skutočne zdravá škola (po registrácii do programu získajú školy prístup do svojho admin rozhrania). Ak sa chcete dozvedieť o problematike plytvania potravinamo viac, pozrite si náš záznam z  online webináru k výzve “Aby potraviny nekončili v koši”:

https://www.youtube.com/watch?v=DqWeetafFNo&t=3s

Do 1. 12. 2021 vyberieme v spolupráci s Free Food – Jedlo pre všetkých, o.z. jednu školu, ktorá získa štartovací balík ekologických čistiacich koncentrátov od jedinečného slovenského výrobcu Chistee a odbornú online prednášku na tému plytvania potravinami pre žiakov a sezónny kalendár od Free Food – Jedlo pre všetkých, o.z.

Výzva “Aby potraviny nekončili v koši” je zrealizovaná s odbornou podporou Free Food – Jedlo pre všetkých, o.z.
Výzva “Aby potraviny nekončili v koši” bola zrealizovaná s finančnou podporou Nadácie Orange.
Za podporu tejto výzvy ďakujeme Chistee.

   DOMOV - Free Food

  CHISTEE - 100% prírodné čistiace prostriedky

Metodické materiály a formuláre pripravili podľa podkladov českej výzvy Skutečně zdravá škola "Miluji jídlo, neplytvám": Jana Bérešová a Andrea Jazbec
Odborná konzultácia metodických materiálov a formulátor ako i celej výzvy: Zuzana Madajová a Anetta Vaculíková