Chceme zdravé a vzdelané deti

Anetta Vaculíková, Ambasádorka Food Foundation Jamieho Olivera pre Slovensko v projekte Food Revolution, založila s ďalšími členmi občianske združenie, ako platformu pre nadšencov zdravého jedla a kvalitných potravín. V rámci neformálnych edukačných aktivít sa s tímom snažia o zlepšenie kvality stravovania u detí a mládeže. Dlhodobým cieľom je zvyšovať kvalitu stravy a úroveň stravovania v školských jedálňach, neskôr aj v nemocniciach, ale aj v domovoch dôchodcov a seniorských centrách a samozrejme aj s tým súvisiacu kultúru stravovania. Vznik projektu Skutočne zdravá škola na Slovensku bol inšpirovaný uvedením Českej verzie programu Skutečne zdravá škola v roku 2014 a zároveň reakciou na aktuálnu situáciu v oblasti verejného stravovania v štátnych stravovacích zariadeniach ako aj na nárast civilizačných ochorení na Slovensku. Používanie nekvalitných surovín, nevyvážená strava, nárast obezity, ale aj porúch príjmu potravy, ekonomicky neefektívne vedenie kuchýň – to sú nedostatky, s ktorými sa v súčasnosti môžeme stretnúť v školách a na verejnosti.

Naša vízia

Skutočne zdravé školy ponúkajú deťom jedlo, ktoré je chutné a zdravé. Umožnia deťom, aby sa dozvedeli, odkiaľ jedlo pochádza, ako sa pestuje alebo vyrába. Pomôžu im pochopiť vzťah medzi jedlom, ktoré jedia a svetom, v ktorom žijú. Deti si zo školy odnášajú základy zdravých stravovacích návykov a dôležité informácie, vďaka ktorým si v živote dokážu vybrať zdravé a kvalitné potraviny.

O programe Skutočne zdravá škola

Skutočne zdravá škola je komplexný program zdravého školského stravovania. Snaží sa, aby si deti vážili jedlo, dokázali ho vychutnať a vedeli, odkiaľ pochádza a ako vzniká. Skutočne zdravá škola pomáha deťom v rozvoji zručností a návykov, potrebných k zdravému a úspešnému životu. 

Program Skutočne zdravá škola pomáha vytvárať na školách a v školských jedálňach kultúru zdravého stravovania. Usiluje sa, aby školské jedálne ponúkali zdravé a chutné pokrmy pripravené z čerstvých a sezónnych produktov, ktoré nakúpili od miestnych poľnohospodárov alebo potravinárov. Chce, aby deti nielen zdravo jedli, ale aby o zdravej výžive vedeli všetko, čo je dôležité. Skutočne zdravá škola vytvára protiklad trendu “fast food = rýchleho jedla”, ktorý nebuduje žiaden vzťah k jedlu a núti akceptovať nekvalitné a nutrične nevyvážené potraviny, nevhodné pre zdravie detí a dospelých. 

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací