Chceme zdravé a vzdelané deti

Anetta Vaculíková, Ambasádorka Food Foundation Jamieho Olivera pre Slovensko v projekte Food Revolution, založila s ďalšími členmi občianske združenie, ako platformu pre nadšencov zdravého jedla a kvalitných potravín. V rámci neformálnych edukačných aktivít sa s tímom snažia o zlepšenie kvality stravovania u detí a mládeže. Dlhodobým cieľom je zvyšovať kvalitu stravy a úroveň stravovania v školských jedálňach, neskôr aj v nemocniciach, ale aj v domovoch dôchodcov a seniorských centrách a samozrejme aj s tým súvisiacu kultúru stravovania.

Program Skutočne zdravá škola vychádza zo skúseností rovnakého programu v Českej republike (a podobného programu vo Veľkej Británii - Food For Life Partnership - FFLP), do ktorého sa od roku 2014 zapojilo viac ako 70 škôl, ktoré denne ponúkajú 3000 obedov podľa pravidiel FFLP. Pozitívne aspekty programu FFLP v oblasti spoločenskej, ekologickej i ekonomickej a jeho celoškolský prístup vyzdvihol aj Zvláštny spravodaj OSN pre právo na potraviny Olivier De Schutter v správe The Power of Procurement: Public Purchasing in the Service of Realizing the Right to Food. Do programu FFLP sa od roku 2005 zapojilo viac ako 6 000 škôl.

Vznik projektu na Slovensku je reakciou na aktuálnu situáciu v oblasti verejného stravovania v štátnych stravovacích zariadeniach ako aj na nárast civilizačných ochorení na Slovensku. Používanie nekvalitných surovín, nevyvážená strava, nárast obezity, ale aj porúch príjmu potravy, ekonomicky neefektívne vedenie kuchýň – to sú nedostatky, s ktorými sa v súčasnosti môžeme stretnúť na školách a verejnosti.

Naša vízia

Skutočne zdravé školy ponúkajú deťom jedlo, ktoré je chutné a zdravé. Umožnia deťom, aby sa dozvedeli, odkiaľ jedlo pochádza, ako sa pestuje alebo vyrába. Pomôžu im pochopiť vzťah medzi jedlom, ktoré jedia a svetom, v ktorom žijú. Deti si zo školy odnášajú základy zdravých stravovacích návykov a dôležité informácie, vďaka ktorým si v živote dokážu vybrať zdravé a kvalitné potraviny.

O programe Skutočne zdravá škola

Skutočne zdravá škola je komplexný program zdravého školského stravovania. Snaží sa, aby si deti vážili jedlo, dokázali ho vychutnať a vedeli, odkiaľ pochádza a ako vzniká. Skutočne zdravá škola pomáha deťom v rozvoji zručností a návykov, potrebných k úspešnému a zdravému životnému štýlu. 

Program Skutočne zdravá škola pomáha vytvárať na školách a v školských jedálňach kultúru zdravého stravovania. Usiluje sa, aby školské jedálne ponúkali zdravé a chutné pokrmy pripravené z čerstvých a sezónnych produktov, ktoré nakúpili od miestnych poľnohospodárov alebo potravinárov. Chce, aby deti nielen zdravo jedli, ale aby o zdravej výžive vedeli všetko, čo je dôležité. Skutočne zdravá škola vytvára protiklad trendu “fast food = rýchleho jedla”, ktorý nebuduje žiaden vzťah k jedlu a núti akceptovať nekvalitné a nutrične nevyvážené potraviny, nevhodné pre zdravie detí a dospelých. 

Tvoríme udržateľnú budúcnosť

Pripravme sa na budúcnosť

Súčasný svet sa veľmi významne mení. Tak ako pribúdajú inovácie a nové pracovné priležitosti, menia sa aj nároky na množstvo znalostí a schopností, ktoré musí moderný človek zvládnuť. Bude nesmierne dôležité, aby vzdelávanie rozvíjalo individuálny potenciál jedincov a ich schopnosť zvládať a ovplyvňovať zmeny a podporovať súdržnú spoločnosť orientovanú na udržateľný rozvoj.

Globálne otázky, ako je kríza životného prostredia, dnes viac ako inokedy vyžadujú zmenu nášho životného štýlu a aj transformáciu spôsobov, akým myslíme a konáme. A tak, aby sme náš svet urobili udržateľným, mali by sme začať so zmenou našich postojov a hodnôt.

Udržateľnejší svet tvoríme my, jednotlivci.

Učebné osnovy musia zaistiť, aby sa všechtky deti a mladí ľudia naučili nielen základným zručnostiam pre život, ale taktiež prenositeľným schopnostiam, ako je kritické myslenie, riešenie problémov, občianska angažovanosť a riešenie konfliktov, které im pomôžu stať sa zodpovednými globálnymi občanmi“ (UNESCO, 2014). Od vývoja kurikula udržateľnosti sa očakáva, že „zlepší schopnosť našich vzdelávacích systémov pripraviť ľudí na udržateľný rozvoj“ (OSN, 2012).

Školy by se mali zmeniť na miesta výuky a získavania skúseností pre udržateľný rozvoj. Takéto vzdelávacie prostredie umožňuje pedagógom a študentom integrovať princípy udržateľnosti do svojich každodenných aktivít a komplexným spôsobom zjednodušiť budovanie kapacít, rozvoj kompetencií a hodnotové vzdelávanie.

Spôsob produkcie, distribúcie a spotreby potravín má zásadný podiel na produkcii skleníkových plynov a značou mierou ovplyvňuje klímu Zeme. Zároveň je ale zmena poľnohospodárskych postupov a našich stravovacích návykov jedným z kľúčov k riešeniu klimatickej krízy a napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja. 

Program Skutočne zdravá škola komplexne rozvíja kultúru stravovania vo všetkých ekologických, ekonomických, sociálnych a zdravotných súvislostiach. Téma jedla je natoľko univerzálna a komplexná, že prechádza prakticky všetkými vzdelávacími oblasťami, prostredníctvom čoho je možné naplniť veľkú časť očakávaných vzdelávacích výstupov od úrovne predškolského vzdelávanía až po 2. stupeň základných škôl. Je to praktický obor, blízky úplne všetkým a týka sa celej populácie v každodennom živote.

Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie.“ - François de La Rochefoucauld

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací