Registrujte Vašu školu do programu

Čo musíte urobiť, aby bola Vaša škola alebo škôlka Skutočne zdravá?

Registráciu môže vykonať iba osoba na to oprávnená, t.j. riaditeľstvo školy alebo osoba na základe poverenia.

  • 1. krok: Prečítajte si naše ciele a víziu, rovnako aj dôvody pre zapojenie sa do programu.
  • 2. krok: Detailne si preštudujte Kritéria Skutočne zdravej školy a škôlky. Ich splnenie je podmienkou pre udelenie certifikátu. Nezabudnite, že na to nie ste sami. Pozrite sa, ako vám pomôžeme plniť program a kritéria pre a .
  • 3. krok: Vyplňte registračný formulár nižšie, zaberie Vám to približne 15 min. 

Vyplnenie registračného formulára je podmienkou pre zaradenie do programu Skutočne zdravá škola a Skutočne zdravá škôlka. Registráciou taktiež získate podporu od našich regionálnych koordinátoriek, ktoré Vás budú sprevádzať na ceste programom. Po registrácii Vás budú kontaktovať.

Informácie o škole

(napíšte prosím vo forme MŠ alebo ZŠ a názov školy, mesto - napr. MŠ Jána Kollára, Malacky)
(uveďte prosím link na Facebookový a/alebo Instagramový účet Vašej školy. Ak nemáte, uveďte prosím “nemáme”)

Hlavné kontaktné informácie na osobu, ktorá bude program vo vašej škole zastrešovať (školský koordinátor)

Kontaktné informácie na vedúceho školského stravovania vo vašej škole

Ďalšie informácie o škole

(ak sa jedná o súkromnú školu)

Informácie o školskom stravovaní

Prečo sa chcete stať Skutočne zdravou školou

Zriaďovateľ školy

Kontaktné informácie na registrujúcu osobu

Registráciou a odoslaním údajov súhlasí vedenie školy s realizáciou programu Skutočne zdravej školy na škole a vyhlasuje, že dotknuté osoby boli informované o spracovaní ich osobných údajov.

Informácie o ochrane osobných údajov sú dostupné tu: https://skutocnezdravaskola.sk/ochrana-osobnych-udajov

* Povinný údaj