Registrujte vašu školu do programu

Čo musíte urobiť, aby bola vaša škola alebo škôlka Skutočne zdravá a stala sa súčasťou európskeho projektu School Food 4 Change

Registrovať školu/škôlku môže iba osoba na to oprávnená, t.j. riaditeľ/ka alebo osoba na základe jeho/jej poverenia.

Vyplnenie registračného formuláru je podmienkou pre zaradenie vašej školy do programu Skutočne zdravá škola a Skutočne zdravá škôlka. Registráciou taktiež získáte prístup k On-line zdrojom, a pomoc od našich regionálnych koordinátoriek, ktoré vám pomôžu plniť kritéria programu. 

Hlavné kontaktné informácie na osobu, ktorá bude program vo vašej škole zastrešovať

Informácie o škole

Ďalšie informácie o škole

Zriaďovateľ školy

Informácie o školskom stravovaní

Kontaktné informácie na vedúceho školského stravovania vo vašej škole

Prečo sa chcete stať Skutočne zdravou školou

Kontaktné informácie na registrujúcu osobu

Registráciou a odoslaním údajov súhlasí vedenie školy s realizáciou programu Skutočne zdravej školy na škole a ďalej súhlasí, aby Skutočne zdravá škola o.z. spracovalo údaje v potrebnom rozsahu pre účely využívania služieb programu Skutočne zdravá škola, a to v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Informácie o ochrane osobných údajov sú dostupné tu: https://skutocnezdravaskola.sk/ochrana-osobnych-udajov

* Povinný údaj