SchoolFood4Change - Školské stravovanie ako katalyzátor zmeny

Usilujeme o to, aby bolo školské stravovanie pre naše deti ako aj pre našu planétu.

Zapojte vašu školu do projektu a čerpajte výhody:

 1. Využitie "celoškolského prístupu k stravovaniu" a podpora pri jeho zavádzaní - ide o metódu, na ktorej je založený program Skutočne zdravá škola
 2. Kritériá sa viacmenej zhodujú s kritériami programu Skutočne zdravá škola
 3. Certifikát na európskej úrovni - prestíž a exkluzivita vašej školy
 4. Zdieľanie dobrej praxe a skúseností s ostatnými zúčastnenými školami na Slovenku a v EÚ
 5. Finančný príspevok a podporu pri organizácií akcií:
 • exkurzia na farmu s deťmi a žiakmi
 • deň školskej jedálne/školský farmársky trh v škole
 • seminár o zavádzaní celoškolského prístupu
 • praktické školenie kuchárok školskej jedálne
 • receptúry a návody pre kuchárky
 • stretnutie so zúčastnenými školami v susedných krajinách (Rakúsko, Belgicko)
 • stretnutie s dalšími zapojenými školami na Slovensku každý rok
 • odborné znalosti a podpora tímu SF4C

Aktuality: 

Video o projekte so slovenským prekladom:

Registrovať do projektu sa môžete vyplnením tohto formulára

Výstupy projektu - na stiahnutie: 

Projekt je financovaný z európskeho programu Horizont2020, potrvá do konca roka 2025 a na Slovensku jeho aktivity riadi Skutočne zdravá škola o.z.

V rámci realizácie projektu SchoolFood4Change usilujeme o naplnenie týchto úloh:

 1. Vypracovať a otestovať nové postupy pre zadávanie verejných zákaziek pre školské stravovanie pri zaistení cieľov udržateľnosti a podpory zdravia.
 2. Vyvinúť a uviesť do života revolučný „celoškolský prístup k stravovaniu“ tak, aby sa školy stali katalyzátormi systémovej zmeny potravinových systémov prostredníctvom vzdelávania, princípov cirkulárnej ekonomiky a sociálne inovatívnemu stravovaniu.
 3. Zvýšiť kvalitu školského stravovania vyškolením kuchárok, aby dokázali pracovať zručnejšie a efektívnejšie a vytvoriť inovatívne receptúry šetrné ku klíme prostredníctvom lokálne špecifických pokrmov.

Webstránka projektu: https://schoolfood4change.eu/sk/

Pod záštitou: