Mapa Skutočne zdravých dodávateľov

Vytvorili sme pre vás a postupne dopĺňame zoznam odporúčaných farmárov, výrobcov a distribútorov surovín a potravín, schopných dodávať do jedální potraviny, ktoré spĺňajú legislatívne požiadavky aj kritéria programu Skutočne zdravá škola a škôlka.

Staňte sa spolutvorcami mapy skutočne zdravých dodávateľov, napíšte nám ďalšie tipy a spätné väzby!

Sme si vedomí, že situácia v poľnohospodárstve a potravinárske je zložitá. V našich silách nie je možné overiť každého jedného dodávateľa. No najlepším spôsobom to vedia školy samé - samotní žiaci, ako nám to opísala jedna škola vo svojom blogu o návšteve hydinovej farmy. Je to skvelý príklad dobrej praxe!

Nasledovné údaje použité pri tvorbe tejto mapy získavame:

  • z verejne dostupných zdrojov na internete
  • od škôl, ktoré absolvovali Analýzu školskej jedálne
  • od samotných dodávateľov, ktorí nás oslovili a vyplnili formulár

Ďakujeme aj Lokálžrawetz za pomoc pri tvorbe našej mapy Skutočne zdravých dodávateľov! 

Chcete, aby sme Vás pridali na mapu? Je to jednoduché!

Prihláste sa vyplnením tohto formulára.