Mapa Skutočne zdravých dodávateľov

Zoznam preverených farmárovvýrobcov distribútorov surovín a potravín, schopných dodávať do jedální potraviny, ktoré spĺňajú legislatívne požiadavky aj kritéria programu Skutočne zdravá škola a škôlka. Vyhľadávajte v databázi dodávateľov podľa parametrov nižšie. Zoznam priebežne dopĺňame. 

Ďakujeme Lokálžrawetz za pomoc pri tvorbe mapy Skutočne zdravých dodávateľov! Nasledovné údaje sú získané z verejne dostupných zdrojov na internete.