Analýza školskej jedálne

Všetko, čo potrebujete vedieť o analýze školskej jedálne:

Analýza školskej jedálne je povinné bronzové kritérium. Táto vzdelávacia a konzultačná služba vie byť pre školu veľmi nápomocná pri plnení jednotlivých kritérií programu.

Cieľom analýzy školskej jedálne je zamerať sa na súčasný stav prípravy pokrmov v školskej jedálni vzhľadom na: 

 • kritériá programu Skutočne zdravá škola v oblasti Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu
 • odporúčania racionálnej výživy
 • plnenie odporúčaní podľa najnovšej revízie MSN a receptúr pre školské stravovanie

a poskytnúť jedálni odporúčania, ako by mohla stravovanie postupne zlepšovať.

Priebeh I. etapy

Služba je založená na dátach, ktoré vo vopred dohodnutom termíne lektorka v spolupráci so školou (vedením jedálne) spracuje. Formulár I. - popis jedálne a plnenia kritérií - je potrebné vyplniť starostlivo a úplne.  Doba trvania schôdzky (zberu dát) je odhadovaná na 2 hodiny. Etapa I. je zameraná na analýzu:

 • Súčasného stavu jedálnička a použitých surovín vo vzťahu k plneniu kritérií programu Skutočne zdravá škola - najmä v oblastiach ich čerstvosti, sezónnosti a pôvodu použitých potravín.

 • Používania prísad a polotovarov.

 • Súčasného stavu skladových zásob  a kontrolu zloženia vybraných surovín.

 • Súčasných dodávateľov surovín a potravín.

 • Súčasný stav vo vzdelávaní kuchárok.

 • Oblasti možného rozvoja na splnenie kritérií programu.

Na základe vykonanej analýzy bude vypracovaná a poskytnutá písomná záverečná správa ako prvý krok k zlepšeniu vašej školskej jedálne. Správu obdržíte po jej spracovaní lektorom a odborným garantom, zvyčajne mailom do jedného mesiaca odo dňa návštevy školy. Koncept tejto správy kontrolovali naši odborní garanti - SAVP a odborný radca pre školské stravovanie. Následne lektor si dohodne s vedením jedálne online videohovor pre bližšie vysvetlenie obsahu správy a zodpovedanie vašich otázok. Tempo a postup zavedenia zmien si zvolí každá škola sama, no budeme radi, ak nás budete informovať o vašom napredovaní a úspechoch aj priebežne. Správa bude obsahovať cenné informácie:

 • Hodnotenie súčasného stavu a vytýčenie kľúčových oblastí pre ďalší rozvoj.

 • Hĺbková analýza 2 mesačného jedálnička.

 • Odporúčania k úpravám jedálneho lístka s návrhmi zaradenia ďalších pokrmov.

 • Odporúčania na nahradenie nevyhovujúcich surovín za iné.

 • Zhodnotenie ponuky nápojov a návrh riešenia zmeny.

 • Tipy, ako zatraktívniť ponuku podávanej čerstvej zeleniny.

 • Tipy. ako zatraktívniť servis, prezentáciu jedál.

 • Zoznam odporúčaných dodávateľov a surovín z vášho regiónu.

 • Návrhy a tipy, ako o zmenách informovať stravníkov a rodičov.

 • Tipy na ďalšie vzdelávanie personálu jedálne.

 

Priebeh II. etapy

Kontrola implementácie odporúčaní býva po 2-3 mesiacoch od odovzdania záverečnej správy. Lektorka si znova dohodne telefonát s vedením jedálne, vopred zašle Formulár II. na vyplnenie  a podľa aktuálnej situácie ponúkne dodatočné odporúčania. Po splnení odporúčaní obdrží školská jedáleň certifikát a nálepku “Som Skutočne zdravá školská jedáleň”. Certifikát sa odovzdáva pri účasti na každoročnej konferencii SZŠ alebo osobne na škole alebo poštou.

Platnosť certifikátu je 2 roky, po vypršaní platnosti je nutná obnova (väčšinou býva spojená s obnovou platnosti certifikátu podľa dosiahnutej úrovne a je bezplatná).

Postrehy z návštev školských jedální - 1. časť

Postrehy z návštev školských jedální - 2. časť

Miesto konania: celé Slovensko

Cena:

300 eur, pre registrované školy v našom programe 180 eur

Príplatok cestovného na spiatočnú cestu: 

0,35 eur/km 


Objednávka: Platenú služby si môžete objednať v tomto formulári.

Pre akékoľvek otázky ohľadom seminárov kontaktujte Evu Blaho: evka@skutocnezdravaskola.sk

Na analýzach spolupracujeme aj s: