Tím programu Skutočne zdravá škola na Slovensku

 • Anetta Vaculíková

  Zakladateľka a riaditeľka programu, lektorka, média a PR

  Anetta je rodená bratislavčanka, mama malej Anettky. Je nadšencom zdravej stravy, kvalitných potravín a udržateľného životného štýlu, veľkou gurmánkou, vášnivou cestovateľkou. Vyštudovala MBA v globálnom manažmente, medzinárodné vzťahy a diplomaciu. Dlhé roky sa venovala marketingu v gastronómii. Bývalá profesionálna tanečníčka spoluzaložila občianske združenie Jem iné, ktoré vzdeláva deti a dospelých na školách aj vo firmách v oblasti zdravého stravovania. Je autorkou niekoľkých kníh a publikácií, medzi inými aj knihy Prvé príkrmy - pre zdravé brušká. Na Slovensku rozbieha projekt Skutočne zdravá škola, je ambasádorkou Food Revolution Jamieho Olivera na Slovensku, organizuje detský festival PO NAŠOM! Udržateľnosť očami detí a aktuálne pôsobí už aj ako členka hnutia Slow Food Pressburg. 

 • Eva Blaho, Adv Dip Nut & Adv Dip WHM

  Odborná garantka programu, manažérka programu, lektorka

  Vyštudovala zdravú výživu a fytoterapiu na škole prírodnej medicíny ACNT v Austrálii, odbor Clinical Nutrition & Western Herbal Medicine. Tam získala aj prvé skúsenosti v oblasti fytoterapie a stravovania. Začiatkom roka 2012 rozbehla vlastnú konzultačnú prax zameranú zdravé stravovanie. Okrem toho sa venuje aj publikačnej a vzdelávacej činnosti vo forme písania kníh, článkov, workshopov a rôznych prednášok. Spolupracoval s klinikou celostnej medicíny Medante a občianskym združením Jem iné, kde viedla kurzy zamerané na detskú výživu. Momentálne sa venuje strave tých najmenších. Je spoluautorkou knižky Prvé príkrmy a odborným garantom v spoločnosti Food 2.0, ktorá dodáva zdravú stravu do materských škôlok. 

 • Ivana Kachútová, Msc

  Odborná garantka programu, lektorka

  Ivana je nutricionistka s vášňou pre vedu o výžive a snahou zlepšiť zdravie všetkým ľuďom pomocou správnej výživy. Absolvovala univerzitné štúdium vedy o výžive na Viedenskej univerzite v Rakúsku. Už počas štúdia nadobudla praktické skúsenosti s nutričnou terapiou na súkromných ako aj štátnych klinikách. Absolvovala viaceré odborné stáže doma aj v zahraničí ako napríklad v kancelárii WHO či v Special Institute of Preventive Cardiology and Nutrition v Rakúsku, pričom sa už počas jej stáží venovala najmä problematike výživy detí. Po štúdiu krátko pôsobila na MŠVVaŠ SR, v sekcii regionálneho školstva, kde sa venovala téme zariadení školského stravovania. Keďže mala z jej pozície na ministerstve len obmedzené možnosti pozitívne meniť školské stravovanie, opustila toto zamestnanie a hľadala iný spôsob ako pomáhať zlepšovať stravovanie detí v školách a škôlkach. Aktuálne je odbornou garantkou v projekte Food 2.0, ktorého cieľom je pripravovať pre škôlkárov kvalitné a nutrične vyvážené jedlo. Okrem toho je zamestnaná na Lekárskej fakulte UK kde sa aj ako externá doktorandka venuje výskumu výživy so zameraním na detskú obezitu. Spolupracuje aj s klinikou Medante a Ambulanciou klinickej výživy v Bratislave. Taktiež sa stala garantkou za výživu v projekte Chuť žiť, ktorý sa venuje osvete a prevencii porúch príjmu potravy u detí a mládeže. Dlhodobo sa venuje odbornej ako aj populárno-náučnej publikačnej činnosti a vedie semináre a workshopy na rôzne témy z oblasti výživy

 • Ľuboš Mego

  Tvorba video návodov pre školy a školské jedálne, lektor

  Ľuboš po ukončení štúdia finančného manažmentu na vysokej škole v Bratislave premenil svoj koníček na povolanie ďalším štúdiom na londýnskej kuchárskej škole Le Cordon Bleu. Pracoval niekoľko rokov v profesionálnych kuchyniach v rôznych krajinách sveta (tri z nich boli ocenené dvoma michelinskými hviezdami) a ostatných desať rokov sa živí ako súkromný kuchár v Bratislave. Ľuboš rád pozitívne vplýva na to, čo deti jedia doma a v školských jedálňach, a preto sa aj aktívne zapája do gastronomického vzdelávania detí v škole, ktorú navštevujú aj jeho dve dcéry.

 • Katarína Ovečková Medveďová

  Manažerka programu, lektorka, koordinátorka

  Je lektorkou varenia a autorkou projektu Cookučka. Viac ako 10-ročné skúsenosti z reštaurácie a školy varenia zbierala aj u Jaroslava Žídeka, v Jem iné, popri rozsiahlej práci s deťmi a firemných teambuildingoch, a v ateliéri Stefana Liewehra vo Viedni a vďaka spolupráci s nórskym šéfkuchárom Daniélom Rougé Madsenom, s režisérom Petrom Kerekešom z filmu Ako sa varili dejiny.

 • Petra Molnárová

  Tvorba siete edukačných fariem

  Petra sa venuje kvalitným potravinám. Založila združenie Slow Food Pressburg, ktoré je súčasťou medzinárodného hnutia Slow Food. Podporujú predovšetkým drobných roľníkov, rodinné farmy a manufaktúry, ktoré vyrábajú tradičné remeselné potraviny, a tak prispievajú k zachovaniu kulinárskeho dedičstva v rôznych kútoch sveta. Je tiež súčasťou výkonného tímu Aliancie Stará Tržnica, ktoré prevádzkuje Starú Tržnicu v Bratislave, kde projektovo zastrešuje sobotné potravinové trhy. 

 • Lucia Gallová

  Tvorba politík v oblasti pôdohospodárstva a podpory malých farmárov

  Téme podpory malých a lokálnych producentov sa Lucia aktívne venuje od roku 2013. V roku 2014, ktorý bol vyhlásený za Medzinárodný rok rodinných fariem organizovala na ich zviditeľnenie množstvo podujatí. Je spoluzakladateľkou Vidieckej platformy, ktorá vznikla v roku 2014 ako neformálne združenie ľudí a organizácií, ktoré hája záujmy malých, mladých, rodinných a ekologických farmárov. Dôvodom, prečo sa Lucia venuje práve týmto témam, je jej viera v potrebu ozdravenia, omladenia a oživenia agro rezortu. Je aj zakladateľkou občianskeho združenia Vegget, ktoré prevádzkuje bufet so zdravými, farmárskymi potravinami a zároveň spoluzakladateľkou združenia Zelená Bratislava - Zebra, ktoré aktuálne inovuje mestský park na ukážkový jedlý park s permakultúrnymi prvkami. Študuje sociálnu antropológiu na FSEV UK v Bratislave a je mamou malého Šimona.

 • Peter Wetzler

  Tvorba siete dodávateľov, lektor

  Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského Bratislava v odbore molekulárna biológia a učiteľstvo biológie. Už počas štúdia na vysokej škole začal učiť na strednej škole, a tomuto povolaniu sa venuje dodnes. V rámci predmetu biológia sa so žiakmi venuje aj téme zdravého životného štýlu a výživy. Záleží mu na rozvoji kritického myslenia žiakov, a častokrát na hodinách vyvracia mnohé mýty, nie len čo sa týka stravovania. Práve kritické myslenie považuje v dnešnej dobe za kľúčové. Okrem toho v roku 2018 založil blog Lokálžrawetz, kde sa venuje dôležitosti kvalitných sezónnych potravín z lokálnych zdrojov. Rozvíja povedomie ľudí o tom, čo jedia, a snaží sa ich motivovať k tomu, aby jedli zdravšie a rozmýšľali nad surovinami, ktoré kupujú, formou workshopov, diskusií či kurzami varenia. Výber kvalitných potravín vo výžive človeka pokladá za kľúčové a mimoriadne dôležité. 

 • Hana Kordošová

  Regionálna koordinátorka

  Hanka je študentkou tretieho ročníka odboru ¨Global Nutrition and Health“ v Dánsku. K tomuto štúdiu ju viedla láska k jedlu a záujem o kvalitné potraviny. Momentálne je stážistkou pre projekt Skutočne zdravá škola, v ktorom je koordinátorkou pre zapojené školy. Po skončení štúdia sa chce vrátiť späť na Slovensko a naďalej sa podieľať na zlepšovaní kultúry stravovania nielen na školách.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací