Naše projekty

Skutočne zdravá škola o.z. realizuje momentálne tieto projekty: 

Názov projektu: SchoolFood4Change

Projekt finančne podporil: Program Horizont 2020

Termín zahájenia a ukončenia: 1.1.2022 – 31.12.2025

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je premenit školské stravovanie do novej paradigmy, podporujúcej verejné zdravie a územnú odolnosť. Projekt sa bude snažiť zmysluplne prispieť k inovatívnym systémovým zmenám potravinového systému naprieč EÚ zavedením udržateľného a zdravého celoškolského prístupu v rámci celoeuropskej multiplikačnej iniciatívy, do ktorej bude zapojených tisíc škôl od materských, cez základné, stredné až po vysoké školy.

Názov projektu: Budovanie kapacít pre vzdelávanie k udržateľnosti prostredníctvom rozvoja kultúry zdravého a udržateľného stravovania v školách

Projekt finančne podporil: Program Erasmus+

Termín zahájenia a ukončenia: 1.3.2022 – 28.2.2024

Cieľ projektu: Hlavným cieľom partnerstva je rozvoj nadnárodnej siete programov Skutečně zdravá škola (SZŠ) v Českej a Slovenskej Republike zvýšením kvality práce a postupov a budovaním kapacity oboch partnerov: Skutečně zdravé školy, z.s. a Skutočne zdravej školy o.z.