SOŠ v Kežmarku

Základné informácie

SOŠ v Kežmarku
SOŠ Kušnierska brána
060 01
Kežmarok
Prešovský kraj
https://regioshop.sk/producenti/sos-kezmarok/

Kontaktná osoba

Ing. Stanislav Marhefka
+ 421 903 610 861
stanislav.marhefka@gmail.com

Charakteristika

  • Farmár / remeselník

Produktové kategórie

  • Múka, zrná
  • Pečivo, pekárenské výrobky - čerstvé
  • Pečivo, pekárenské výrobky - trvanlivé
  • Polotovary

Región distribúcie

Iné

Predchodca školy, Roľnícka škola v Kežmarku, vznikla 1. septembra 1949. Odvtedy viac krát menila svoj názov a od 1. 9. 2018 sa bude volať Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, so sídlom Kušnierska brána 349/2, Kežmarok. Okrem bohatého výberu učebných odborov sa už 14 rokov škola zaoberá aj výrobou cukrárenských a pekárenských produktov a výrobou razených polotovarov. Svoje výrobky dodávajú do hotelov, reštaurácií a predávajú vo svojich vlastných predajniach v regióne. Nájdete ich na ulici Generála Slobodu 129 v Ľubici a v predajni „Bistro“ v areáli školy na ulici Jakuba Kraya 8 v Kežmarku. V týchto predajniach nájdete bohatý sortiment pekárenských a cukrárenských výrobkov a mrazených polotovarov. Na výrobu používajú predovšetkým regionálne komodity ako napr. bryndzu zo Zamaguria, Spišské zemiaky a zamestnávajú ľudí z regiónu. Ako hovorí riaditeľ školy Ing. Stanislav Marhefka: „Len kvalitné vstupy do výroby potravín a precízna ručná práca je zárukou ozajstného gurmánskeho zážitku“. SOŠ je úspešná aj pri vzdelávaní študentov a ich zapájaní do výroby, niektorí po štúdiu ostávajú ako zamestnanci vo výrobe regionálnych produktov. zameranie na využívanie potenciálu a regionálnych zdrojov bohatá tradícia vzdelávania a výroby regionálnych produktov vysoký podiel ručnej práce pri výrobe


Späť na zoznam