School Food Climate Challenge - Zmeňte svet prostredníctvom potravín

Hľadáte ako pedagóg spôsoby, ako vzdelávať svojich žiakov o vplyve výroby a spotreby potravín na zmenu klímy? Ponúkame vám inšpiratívne a praktické príručky. Preskúmajte ich a pomôžte mladým ľuďom pozitívne ovplyvniť životné prostredie. Výzva Young Food Changemakers Challenge vyzýva študentov a ich učiteľov, aby využili svoju predstavivosť, nadšenie a usilovnosť a vytvorili nápady, ktoré riešia aktuálne problémy v potravinovom systéme.

Realizáciou svojho projektu zlepšíte zdravie a pohodu školskej komunity, naučíte sa nové zručnosti, vytvoríte pozitívnu zmenu a stanete sa súčasťou hnutia v celej EÚ.

Výzva Young Food Change Makers Challenge je výzvou pre študentov a školy, aby vo svojej školskej komunite naplánovali a zrealizovali projekty, ktoré budú nejakým spôsobom riešiť najväčšie potravinové problémy súčasnosti a pomôžu naplniť jednu z priorít stratégie Farm to Fork.

Chceme, aby ste sa nám ozvali! Máte mimoriadny potenciál mobilizovať a ovplyvňovať pozitívne zmeny v našich svetových potravinových systémoch. Každý hlas by mal byť súčasťou riešenia.

Čo ponúka informačný a vzdelávací portál School Food Climate Challenge