Emilove sady

Základné informácie

Emilove sady
Za traťou 1427
941 31
Dvory nad Žitavou
Nitriansky kraj
https://www.emilovesady.sk/o-nas/

Kontaktná osoba

BSc. Milan Broškovič - manažér predaja a marketingu
+421 918 491 274
info@emilovesady.sk

Charakteristika

  • Farmár / remeselník
  • Distribútor farmárskych surovín a remeselných výrobkov / drogérie / debničkový systém

Produktové kategórie

  • Nápoje
  • Ovocie a zelenina - čerstvé, mrazené, sušené

Región distribúcie

Iné

Emilove sady sú zaradené v programe Školské ovocie: Dotovaný predaj v materských a základných školách, vrátane špeciálnych, vyplýva z Nariadenia vlády SR č. 341/2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách z 19. augusta 2009. kontakt: +421907870018, skolskeovocie@emilovesady.sk Organizujú aj exkurzie do ich sadov či už v rámci sprievodných opatrení operačného programu školské ovocie, v tomto prípade organizujeme aj prepravu žiakov. Exkurzie organizujú aj mimo operačného programu školské ovocie, v tomto prípade si škola organizuje prepravu žiakov a ak má s nami škola podpísanú zmluvu na dodávky ovocia exkurzie sú zdarma ak nie, tak sa platí 2€ na žiaka.


Späť na zoznam