Slovbys

Základné informácie

Slovbys
Továrenská 985
059 01
Spišská Belá
Prešovský kraj
http://slovbys.sk

Kontaktná osoba


+421 903 633 107
slovbys@gmail.com

Charakteristika

  • Farmár / remeselník

Produktové kategórie

  • Ovocie a zelenina - čerstvé, mrazené, sušené

Región distribúcie

Iné

Slovbys s.r.o. je pestovateľov a spracovateľov zemiakov so sídlom na ulici Továrenskej 985 v Spišskej Belej, od roku 1999. Sídlo firmy je umiestnené v podtatranskej oblasti, ktorá je charakteristická ako zemiakárska oblasť. Hlavnými aktivitami sú najmä pestovanie, skladovanie, spracovanie konzumných zemiakov. Firma spracúva zemiaky z vlastného pestovania. Ďalšou aktivitou je pestovanie a predaj sadbových zemiakov. Prvýkrát sa pestovaní zemiakov na Slovensku zmieňuje až mních Cyprián z Červeného Kláštora. Zaujímavosťou je, že ešte koncom 18. storočia sa zemiaky v Európe používali ako vianočné darčeky (najmä vo forme okrasných rastlín). Skutočný rozmach pestovania zemiakov nastal však až na začiatku 19. storočia v severných oblastiach Slovenska. Na Spiši „grule“, alebo tiež zemky, bandurky, krumple, švábky, tak to sú názvy zemiakov na Slovensku. V súčasnosti patria k jednej zo základných surovín na prípravu Slovenských jedál. regionálna tradícia v poľnohospodárstve firma, ktorá sa zameriava na využitie miestnych zdrojov


Späť na zoznam