PD Rakovo-Lehotka

Základné informácie

PD Rakovo-Lehotka
Rakovo 119
038 42
Rakovo
Žilinský kraj

Kontaktná osoba


0907 806 326

Charakteristika

  • Farmár / remeselník

Produktové kategórie

  • Mlieko a mliečne výrobky
  • Múka, zrná

Región distribúcie

Certifikáty

  • Certifikát - BIO

Iné

Výroba, produkcia čerstvého kravského mlieka a mliečnych výrobkov - zákvas, jogurt, čerstvý a údený syr, korbáčiky, bryndza. Základy Ekologického Poľnohospodárskeho družstva Rakovo-Lehotka, položil na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia, otec Alexandra Velitša, ktorý ako súkromne hospodáriaci roľník začínal na vyvlastnenom hospodárskom dvore, ktorý im bol v minulom režime zoštátnený. Nadviazal tak na históriu zemianskeho pôvodu ich rodiny, ktorá má dokonca aj vlastný erb. Najmladšími pokračovateľmi rodinnej tradície, ktorí sa už aktívne podieľajú na chode družstva, je syn Alexandra Velitša, ktorý sa venuje výrobným činnostiam, dcéra zase administratíve. Ekologického systému hospodárenia sa na farme Lehotka venujú od roku 2000. FB: https://www.facebook.com/people/EKO-PD-Rakovo-Lehotka/100057315105855/


Späť na zoznam