Slovryb

Základné informácie

Slovryb
Príbovce 258
038 42
Príbovce
Žilinský kraj
slovryb.sk

Kontaktná osoba


+421 434210006
obchod@slovryb.sk

Charakteristika

  • Farmár / remeselník

Produktové kategórie

  • Ryby

Región distribúcie

  • Žilinský kraj

Iné

udelená Značka kvality SK


Späť na zoznam