Postrehy z návštev školských jedální - 2. časť

3. 11. 2022
Skutočne zdravá škola

Postrehy vo vzťahu k stravníkom

U stravníkov vidieť stále viac-menej známe fenomény, ktorým v jedálňach nerozumejú: nejedáctvo, odmietanie kusového ovocia a zeleniny, šalátov, strukovín, nových potravín pri novozaradených receptúrach. U niektorých menších detí je mäso nakrájané na kocky v poriadku, ale mäso ako plátok už nie. Starší žiaci obedy vynechávajú, resp. obed si odpípnu, ale nenaobedujú sa. Ak na obed idú, polievku často preskočia.

Čo ukázali príklady dobrej praxe zo škôl?

  • prechod zo sladkých sirupových vôd na čistú prebieha hladko - niekedy okolo toho bývajú neopodstatnené obavy

  • svieže ovocné nápoje s bylinkami deťom chutia - o to viac, ak sa s bylinkami vopred zoznámia, dopestujú si ich

  • preferovanie mäsa iba na kocky pravdepodobne pramení z toho, že deti v útlom veku nenarábajú toľko s príborom - dôležité posilniť prácu s nožom doma aj v škole

  • využívanie dotazníkov a pýtanie si spätnej väzby je fajn aj u starších žiakov - v puberte podliehajú často trendom a niektoré jedlá považujú za málo atraktívne a ochutené

  • tomu všetkému je možné z veľkej časti predchádzať zameraním sa na edukáciu a príklady dobrej praxe

  • bližšie popísané metodiky nájdete aj v našich návodoch na plnenie kritérií

Realizovali sme jedinečný celoslovenský prieskum o vzťahu detí k zdravému životnému štýlu a stravovaniu. Z prieskumu vyplynulo, že deti, ktoré nevedeli presne identifikovať zdravé a nezdravé stravovacie návyky ich majú o niečo horšie ako deti, ktoré ich identifikovať vedeli. Potvrdzuje to fakt, že vzdelávanie o jedle je nesmierne dôležité a malo by byť prirodzenou súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu. Veľkým potešením bolo zistenie, že veľká väčšina detí prejavila záujem o aktivity na škole podporujúce zdravý životný štýl a stravovanie. Väčší záujem majú deti, ktoré už teraz vedia viac o vyváženej strave a zdravej výžive ako tie ostatné.

Postrehy pri budovaní kultúry stravovania

Skvelým príkladom ako sa personál jedálne môže priblížiť svojim stravníkom bola jedna nástenka v školskej jedálni. Nástenka bola využitá na predstavenie personálu jedálne, kde umiestnili fotografie a mená kuchárov a kucháriek. Pre stravníkov už nie sú viac “iba niekým za okienkom”. Rodičom sa jedáleň môže priblížiť prípravou malej ochutnávky, napríklad nátierky, na rodičovských združenia či besiedkach. Na druhej strane aj rodičia sa zvyknú pýtať na receptúry, to hodnotia vedúce veľmi pozitívne: Mamina žiačky si vypýtala recept na polievku minestrone, ktorá jej dcérke veľmi chutila, no doma to nebolo nikdy ono. Pani vedúca maminu oboznámila so súborom MSN a receptúr, kde je daná receptúra s presným postupom prípravy. Aj to je cesta, ako aj rodičia môžu nahliadnuť pod pokrievku toho, čo sa v jedálňach varí a spoločne doma ochutnávať.

Čo na to Skutočne zdravá škola?

  • pri edukácií sa buduje komunita - tá tvorí kultúru zdravého stravovania

  • snažíme sa byť mostom v rámci trojuholníka dieťa-škola-rodina, je nesmierne dôležité ťahať spolu za jeden koniec na ceste k cieľu

  • pri získavaní spätnej väzby je možné využiť Školský kvíz pre mladších aj starších žiakov

  • priblížiť sa stravníkom a rodičom je možné rôznymi formami - nástenkou, samostatnou sekciou na webe školy či súčinnosťou na školských podujatiach - ozrejmiť rodičom na akých princípoch jedálne fungujú a podľa čoho varia

Zhrnutie

Náš program je o školách, ktoré chcú napredovať a vzdelávať sa, a tým prispievať k zlepšovaniu kultúry stravovania. Ďakujeme zapojeným školám za ich snahu zlepšovať sa aj keď vieme, že v rámci každodenných povinností nie je priestor na obsiahnutie všetkého. Veríme, že analýza pomôže naštartovať postupný proces zmeny, ktorý pobeží len takým tempom, aké bude pre školy a jedálne zvládnuteľné. Sme pripravení vám kedykoľvek pomôcť.

Ďalšie naše postrehy sú uvedené v prvej časti článku.​​​​​​

Za tím Skutočnej zdravej školy,

Jana Bérešová

     

Späť na zoznam