Čo ukázal prieskum o vzťahu detí k zdravému životnému štýlu a stravovaniu?

6. 9. 2021
Skutočne zdravá škola

Unikátny prieskum Skutočne zdravej školy o vzťahu detí základných a stredných škôl k zdravému životnému štýlu a stravovaniu

Rýchle tempo životného štýlu odvracia pozornosť od nástrah, ktoré so sebou prináša.

Skutočne zdravá škola o.z. sa rozhodlo realizovať prieskum, ktorého výsledky a zistenia budú nápomocné k budovaniu vzťahu k vyváženej a kvalitnej strave. Členovia veria, že vedomosti o zdravom životnom štýle a stravovaní dostupné pre študentov, pedagógov a kuchárov môžu pozitívnym smerom ovplyvniť aj vyťaženosť zariadení spoločného stravovania a zážitok z konzumácie obeda v školskej jedálni.

“V občianskom združení Skutočne zdravá škola vychádzame z presvedčenia, že deti, ktoré porozumejú hodnote jedla, si budú v budúcnosti kupovať kvalitnejšie potraviny a viac sa zaujímať o zdravý životný štýl a ochranu životného prostredia” približuje Anetta Vaculíková, zakladateľka združenia. 

Na stravovacie návyky vplýva okrem domáceho prostredia vo veľkej miere aj vzdelávanie na školách a jedlo podávané v školských jedálňach a bufetoch. Cieľom prieskumu je pomáhať školám a sprevádzať deti na ceste k lepšiemu pochopeniu, ako jedlo a náš vzťah k nemu, môže prispievať ku kvalitnému a udržateľnému životu.

Skutočne zdravú školu zaujímalo, čo si mladí myslia o zdravom životnom štýle

Skutočne zdravá škola sa rozhodla overiť, ako tému zdravého životného štýlu a vyváženého stravovania v bežnom živote a v škole vnímajú samotní žiaci základných a stredných škôl. V spolupráci s odborníkmi vytvorili prieskum, ktorý začiatkom roka 2021 realizovali naprieč celým Slovenskom. Prieskum bol realizovaný vďaka Nadačnému Fondu Kaufland a hlavnému mestu Bratislava, v spolupráci s prieskumnou agentúrou 2muse a regionálnymi koordinátormi organizácie Iuventa - Slovenský inštitút mládeže. Skutočne zdravá škola o.z. zbierali dáta od žiakov z celého Slovenska tak, aby výsledky čo najlepšie reprezentovali slovenské deti vo veku od 11 do 18 rokov. 

Cieľom prieskumu bolo zmapovať vedomosti, návyky a sebavnímanie slovenských detí súvisiace so zdravým životným štýlom. Prieskum prebiehal v online podobe v mesiacoch marec - máj 2021. Načasovanie prieskumu tesne po období druhého pandemického lockdownu mierne ovplyvnilo výber a zloženie otázok dotazníka a taktiež možnosti zberu odpovedí. Deti napokon vypĺňali online dotazníky samostatne alebo za pomoci rodičov či pedagógov. Položili sme im otvorené a zatvorené otázky, aby sme zistili ich názory na to, čo si myslia o stravovaní a zdravom životnom štýle a ako vnímajú svoj vzťah k nim. Detí sme sa taktiež pýtali aj na ich predstavy a záujem o podporu zo strany školy. Výsledky prieskumu, ktoré vám v tejto brožúrke prinášame, za účelom informovania a inšpirácie k podpore detí v ich zdravom živote, sú teda založené na subjektívnych odpovediach a názoroch respondentov a vypovedajú najmä o tom, ako deti vo veku od 11 - 18 rokov vnímajú svoj vzťah k zdravému životnému štýlu a stravovaniu.

Cieľom prieskumu bolo zmapovať vedomosti, návyky a sebavnímanie slovenských detí súvisiace so zdravým životným štýlom. Prieskumníci im položili otvorené a zatvorené otázky, aby zistili názory detí na to, čo si myslia o stravovaní a zdravom životnom štýle a ako vnímajú svoj vzťah k nim. Pýtali sa ich aj na predstavy a záujem o podporu zo strany školy. 

Čo ukázali výsledky prieskumu? 

  • Deťom sa upevňovanie zdravia spája najmä so športom, prechádzkami, zdravom stravovaní ako aj v jedení ovocia a zeleniny. Prieskum ukázal, že tieto aktivity deti aj reálne najčastejšie dodržiavajú. No neuvedomujú si prepojenie medzi pozeraním televízie na úkor trávenia času vonku.
  • Najväčší problém robí deťom minimalizácia konzumácie priemyselne spracovaných potravín, fast foodu, sladkostí, sladených nápojov a dodatočné dosoľovanie jedál, nedostatočná konzumácia strukovín a tiež konzumácia v zhone. 
  • Ak majú deti problémy s identifikáciou zdravých elementov v stravovaní, ide hlavne o proteínové doplnky, špeciálne stravovacie režimy ako sú diéty, či určenie rozumnej miery konzumácie mäsa. 
  • Z prieskumu vyplynulo, že deti, ktoré nevedeli presne identifikovať zdravé a nezdravé stravovacie návyky ich aj majú o niečo horšie ako deti, ktoré ich identifikovať vedeli. Potvrdzuje to fakt, že vzdelávanie o jedle je nesmierne dôležité, a malo by byť prirodzenou súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu.
  • Veľkým potešením bolo zistenie, že veľká väčšina detí prejavila záujem o aktivity na škole podporujúce zdravý životný štýl a stravovanie. Väčší záujem majú deti, ktoré už teraz vedia viac o vyváženej strave a zdravej výžive ako tie ostatné.
  • Znalosti, ktoré deti počas vyučovania získavajú o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie, alebo aktivity, ktorými škola podporuje zdravý životný štýl svojich žiakov, rovnako tak aj jedlo, ktoré školské jedálne ponúkajú na obedy, desiatu či v bufetoch, pomáhajú vytvárať kultúru zdravého, udržateľného a plnohodnotného stravovania a zároveň budovať zdravé návyky detí.

Unikátnu brožúrku o vzťahu detí k zdravému životnému štýlu s tipmi na riešenia najpálčivejších problémov nájdete na stiahnutie tu.

Všetky grafy sú na stiahnutie dostupné tu.

Pre viac informácií o výsledkoch prieskumu, o zistených skutočnostiach a návrhoch na riešenia sa registrujte na bezplatný webinár, ktorý sa uskutoční 9.9. o 14:00 online. Odborníci na tému výživy, psychológie, ale aj životného prostredia odprezentujú na základe spracovaných a vyhodnotených dát výsledky s odporúčaniami, ktoré budú doplnené aj konkrétnymi návrhmi a tipmi na riešenia najpálčivejších problémov žiakov indikovaných v prieskume a vo forme unikátnej praktickej Príručky zdravého životného štýlu mládeže pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov.
Späť na zoznam