Webinár: Výsledky z prieskumu Skutočne zdravej školy o vzťahu detí základných a stredných škôl k zdravému životnému štýlu a stravovaniu

9. 9. 2021 | 14:00 - 15:00
online / TBA

Pozývame Vás na webinár s názvom "Výsledky z prieskumu Skutočne zdravej školy o vzťahu detí základných a stredných škôl k zdravému životnému štýlu a stravovaniu".

Pre koho je určený:

Zriaďovatelia škôl (kraj, mesto, obec), vedenie škôl, vedúce a pracovníci školských jedální, tvorcovia politík v oblasti verejného stravovania, pedagógovia, rodičia.

Prečo by ste sa mali zúčastniť:

Cieľom tohto prieskumu bolo zmapovať poznatky a presvedčenia, ale aj návyky a sebavnímanie slovenských detí súvisiace so zdravým životným štýlom. Detí sme sa pýtali aj na ich predstavy a záujem o podporu zo strany školy.

Skutočne zdravá škola o.z. sa rozhodlo pomôcť školám usmerniť deti a mladých ľudí k lepšiemu pochopeniu, čo je ozajstné jedlo a poskytovať praktické informácie, ako viesť kvalitný a udržateľný život. Na tomto webinári predstavíme najpálčivejšie zistenia z prieskumu a tipy na riešenia prostredníctvom novovytvorenej brožúrky, ktorú na webinári predstavíme.

Cena:

Účasť voľná, na zapojenie sa je však potrebná registrácia. 

Registrácia:

Na webinár sa registrujte v tomto registračnom formulári. Po registrácii Vám pred konaním webináru pošleme link, na ktorom môžete webinár sledovať a priamo sa zapájať aj otázkami.

Sledovať webinár môžete z počítača, notebooku, tabletu alebo smart phone-u, odkiaľkoľvek.

Partnerom webináru je Nadačný fond Kaufland. Záznam z webináru si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli:

Program:
14:00 - 14:05    Privítanie účastníkov - Anetta Vaculíková, riaditeľka projektu Skutočne zdravá škola
14:05 - 14:15    Základné informácie o realizácii prieskumu - Anetta Vaculíková, Skutočne zdravá škola
  • Prečo sme sa rozhodli realizovať prieskum zdravého životného štýlu a stravovania na školách
  • Poďakovanie našim partnerom
  • Predstavenie unikátnej brožúrky o zdravom životnom štýle a stravovaní pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov s mládežou
14:15 - 14:30    Zistenia z prieskumu s prepojením na environmentálne a psychologické témy - O.Z. Stromosvet
14:30 - 14:40    Zistenia z prieskumu s prepojením na výživu detí - Ivana Kachútová, odborná garantka projektu Skutočne zdravá škola
14:40 - 14:50    Zistenia z prieskumu s prepojením na vzdelávanie o jedle a zdravom životnom štýle - Katarína Ovečková Medveďová, lektorka projektu Skutočne zdravá škola
14:50 - 15:00    Záver a diskusia

Partneri prieskumu:

Nadačný fond Kaufland
Hlavné mesto Bratislava
2muse - prieskumná agentúra
Občianske združenie Stromosvet
MyGreens - Mikrobylinky pre Vaše domáce pestovanie

Späť na zoznam