Prečo zapojiť vašu školu do programu?

Kvalitné vzdelávanie pomáhá budovať sebevedomie detí a mladých ľudí. Jedlo tvorí základ nášho života a našej budúcnosti, malo by teda hrať vo vzdelávaní detí kľúčovú rolu.

Školy majú jedinečnú príležitosť pomôcť deťom a mladým ľuďom pochopiť, čo je ozajstné poctivé jedlo a poskytnúť im praktické zručnosti na život. Znalosti, ktoré deti počas vyučovania získavajú o jedle, rovnako tak aj jedlo, ktoré školské jedálne ponúkajú na obedy, desiatu či v bufetoch, pomáhajú vytvárať kultúru zdravého, udržateľného a plnohodnotného stravovania.

 • Bezplatný program s odbornou garantúrou

Spolupracujeme s odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami z oblasty výživy a neformálneho vzdelávania v stravovaní. Našim odborným garantom je Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu

 • Program pre udržateľný život

Aby bylo možné vytvoriť udržateľnejší svet, mali by sme sa my jednotlivci stať tvorcami týchto zmien v oblasti udržateľného životného štýlu. Program Skutočně zdravá škola pomáhá napĺňať mnohé zo 17 Cieľov udržateľného rozvoja OSN. Tu nájdete bližšie informácie.

 • Program ponúka výhody:

Pre vedenie školy:

 • Zlepšuje kvalitu školského stravovania, čo zvýší atraktivitu školy medzi rodičmi.
 • Obohacuje školské vzdelávacie programy o nové neformálne vzdelávacie a výchovné prvky a projektovú výuku, čím pomáha napĺňať vzdelávací obor a predmety ako environmentálna výchova, pestovateľské práce, či pracovné vyučovanie.
 • Zvyšuje atraktivitu školy = viac žiakov = viac peňazí do rozpočtu školy (na základe normatívneho vzorca).
 • Zľavy od produktových partnerov.
 • Účasť v európskom H2020 projekte School Food 4 Change, ktorá nám umožňuje školám zafinancovať rôznorodé vzdelávacie aktivity
 • Možnosť benefitovať zo zľavového systému pre školy od našich produktových partnerov
 • Financovanie rôznorodých vzdelávacích aktivít vďaka dlhodobej podpore nášho hlavného partnera - spoločnosti Kaufland.

Pre pedagógov:

 • Vytvára príležitosti a možnosti pre využitie zážitkových a projektových foriem učenia a obohatenia výuky o novú, doteraz nespracovanú tému – jedlo.
 • Program Skutočne zdravá škola je pre zapojené školy jednou z ciest, ako napĺňať prierezovú tému environmentálnej výchovy.

Pre rodičov žiakov školy:

 • Komplexne rieši školské stravovanie, prináša kvalitatívny skok k lepšiemu.
 • Zlepšuje stravovanie detí, čo se premieta do zlepšenia ich zdravia, ako aj do zlepšenia výsledkov v škole a v správaní.
 • Pomáha tvoriť budúcich uvedomelých spotrebiteľov tým, že v mladých ľuďoch vytvára očakávanie dobrého jedla a rozvíja ich schopnosti a návyky, které budú potrebovať k zdravému a úspešnému životu.
 • Pomáhá deťom a žiakom rozvíjať praktické kľúčové zručnosti, ako je varenie, pestovanie a výber vhodných potravín z hľadiska zdravia a udržateľného rozvoja.

Pre pracovníkov školskej jedálne:

 • Zvyšuje prestíž pracovníkov školskej kuchyne – vďaka čomu môže získať dalších zákazníkov mimo školy, hľadajúcich kvalitné stravovanie (domovy pre seniorov, podniky a pod.)
 • Program poskytuje možnosť prehlbovania vedomostí pracovníkov školskej jedálne v téme výživy.

Pre zriaďovateľov školy:

 • Získanie prestíže: „Realizujeme Skutočne zdravú školu, ktorú zaujíma, čo a ako deti jedia.“
 • Zdravá škola = zdravé deti, zdraví žiaci = zdravá generácia = v budúcnosti zdravé mesto so zdravými občanmi.
 • Podpora ekonomického rozvoja celého regiónu: školské jedálne vo väčšej miere nakupujú suroviny od miestnych poľnohospodárov, výrobcov remeselných potravín a distribútorov.
 • Program prispieva k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja OSN (SDGs). 

Zľavy od produktových partnerov:

Školy zapojené do programu Skutočne zdravá škola získajú od našich partnerov zľavy na nákup ich produktov a službov. Bližšie informácie poskytneme každej škole po registrácii do programu. S akými partnermi spolupracujeme, a teda aké je porfólio zľavnených produktov a služieb, sa dozviete tu

Program Skutočne zdravá škola je ideálnym doplnením ďalších programov, ako sú napríklad:

Registrujte vašu školu do programu tu