Prinášame novinky zo sveta Skutočne zdravej školy

TS: Stretnutie dôležitých aktérov zmien v školskom stravovaní na Slovensku

TS: Skutočne zdravá konferencia: Inovácie v stravovaní a zdraví na prvom mieste v školách na Slovensku

TS: Rozvíjame vzdelávanie o udržateľnosti a využívaní čerstvých regionálnych produktov v školských jedálňach

TS: Ďalej budujeme kapacity pre vzdelávanie k udržateľnosti

TS: Medzinárodný deň školského stravovania: Je potrebný "celoškolský prístup k stravovaniu"!

TS: Svetový deň obezity 2023: Rozprávajme sa o obezite

TS: SchoolFood4Change vybudoval pevný základ pre zmenu systému školského stravovania

TS: Projekt Skutočne zdravá škola prináša prostredníctvom Skutočne zdravej konferencie novinky zo sveta školských jedální

TS: School Food Climate Challenge chce zapojiť mládež do klimatických riešení

TS: Skutočne zdravá škola sa zapája do realizácie projektu vďaka grantu z programu Erasmus+

TS: Skutočne zdravá škola mení prístup k stravovaciemu systému: urobme školské jedlá zdravšími pre deti a planétu

TS: Skutočne zdravá škola a vzťah detí k zdravému životnému štýlu

PRIESKUM O VZŤAHU DETÍ K ZDRAVÉMU ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU

SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA PRINESIE REVOLÚCIU DO ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

UNIKÁTNY PRIESKUM SKUTOČNE ZDRAVEJ ŠKOLY O VZŤAHU DETÍ ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKôL K ZDRAVÉMU ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU