Prinášame novinky zo sveta Skutočne zdravej školy

TS: Skutočne zdravá škola sa zapája do realizácie projektu vďaka grantu z programu Erasmus+

TS: Skutočne zdravá škola mení prístup k stravovaciemu systému: urobme školské jedlá zdravšími pre deti a planétu

TS: Skutočne zdravá škola a vzťah detí k zdravému životnému štýlu

PRIESKUM O VZŤAHU DETÍ K ZDRAVÉMU ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU

SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA PRINESIE REVOLÚCIU DO ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

UNIKÁTNY PRIESKUM SKUTOČNE ZDRAVEJ ŠKOLY O VZŤAHU DETÍ ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKôL K ZDRAVÉMU ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU