Postup pre ZAMESTNANCOV

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete TU

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené, zároveň ich uvádzame aj tu:

IČO: 53002946

Právna forma: občianske združenie

Názov: Skutočne zdravá škola o.z.

Ulica: Dvořákovo nábrežie

Číslo: 4A

PSČ: 811 02

Obec: Bratislava

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2023

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť pre zamestnávateľa

Potvrdenie o zaplatení dane

Doplňujúce informácie: 

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 %, resp. 3 % v prospech Skutočne zdravej školy. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu. 

Vami poukázaná suma 2 % z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu medzi príjemcov pomoci a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od 01/2025 do 12/2025. Prispievanie do Skutočne zdravej školy cez 2 % z dane neumožňuje identifikovať akú sumu sme od koho konkrétneho obdržali. Z toho dôvodu môžeme príspevky 2 % z daní registrovať len ako príspevky od anonymných darcov.

– Fyzické osoby poukazujú za rok 2023 iba 2 % z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3 % z dane.

– Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska, prosíme, neposielajte ich poštou k nám.

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň daňovému úradu.

Ako nám ešte môžete pomôcť?

Zdieľajte, túto stránku s ďalšími.

Ďakujeme, že vám nie je jedno, čo vaše deti a deti iných jedia!

Ak máte akékoľvek otázky, píšte na terezia@skutocnezdravaskola.sk