Súčasný školský stravovací systém

K naplneniu vízie Skutočne zdravej školy je potrebných niekoľko zmien a vylepšení v súčasnom systéme školského stravovania. Našim cieľom nie je vznášať negatívnu kritiku, či poukazovať na chyby. Chceme pomôcť pracovníkom školských jedální, vedeniu škôl a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR s implementáciou štátnych výživových odporúčaní, ktoré MŠVVaŠ SR priebežne upravuje a aktualizuje a uviesť ich do praxe tak, aby deťom jedlo chutilo, a aby pochádzalo z kvalitných a udržateľných zdrojov. 

Čo sa už podarilo zmeniť?

Aktuálna metodika - Aplikácia princípov k MSN (revízia 2021) je písaná formou odporúčaní, a preto dáva školám veľkú benevolenciu v tvorbe jedálničkov a vo výbere potravín:

 • Navýšenie množstva zeleniny o 40 % a ovocia (kusového) o 50 % podľa čerpania finančného limitu - formou zeleninových alebo ovocných šalátov či oblohy, kusového ovocia, kombinovaných zemiakovo-zeleninových príloh.

 • Podávanie strukovín v podobe pestrých polievok, prívarkov a šalátov, aj nátierok.

 • Zvýšenie používaného množstva kvalitnej, čerstvej, sezónnej zeleniny a ovocia od regionálnych výrobcov a pestovateľov. Podľa SZŠ ideálne v okruhu do 150 km od sídla školskej kuchyne.

 • Používanie čerstvých byliniek a zeleninových vňatí do vhodných pokrmov bez obmedzenia.

 • Stanovenie minimálnych kvalitatívnych požiadaviek na kvalitu ochucovadiel (zloženie bez glutamanu sodného). Pretože kvalitné a chutné jedlá to nepotrebujú!

 • Stanovenie minimálnych kvalitatívnych požiadaviek na kvalitu pri ďalších kategóriách (nápoje, mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, ryby a rybacie výrobky, vajcia, oleje a iné).

 • Obmedzenie prípravy pokrmov s obsahom mäkkých mäsových výrobkov, výrobkov z údeného mäsa a pokrmov pripravovaných technologickým postupom vyprážania.

 • Zaraďovanie receptúr s obmedzením (označené *) najviac 4-krát  mesačne v jednozmennej prevádzke.

 • Celozrnný chlieb a pečivo sa podáva v pomere 1:1 s bielym chlebom a pečivom.

 • Podávanie nápojov predovšetkým bez pridaného cukru. K hlavnému jedlu uprednostniť čistú pitnú vodu, vodu ochutenú ovocím a bylinkami alebo nesladené čaje.

 • Deti, žiaci a pracovníci školy majú prístup k pitnej vode podľa potreby počas celého pobytu v škole. Voda je primárnym zdrojom tekutín v rámci pitného režimu.

 • V prípade zavedenia systému dvoch druhov jedál na výber pre vekové skupiny B,C a D dodržať zostavu jedál tak, aby energetická a nutričná hodnota druhého jedla dosahovala minimálne 90 % OVD u sacharidov a bielkovín prvého jedla a 80 % OVD pre tuky. V rámci kritérií SZŠ kladieme dôraz na zeleninové jedlo ako druhé.

 

Čo je ešte potrebné zmeniť?

Presadzujeme, aby vyhláška upravovala nasledovné body:

 • Pri zostavovaní jedálneho lístka sladké múčne jedlo podávať najviac 1-krát mesačne. Sladké jedlá môžu byť nahradené inými bezmäsitými pokrmami.

 • Súčasťou každého obedu je zeleninový alebo ovocný šalát či obloha, prípadne kusové ovocie.

 • Pridať nové moderné receptúry na ryby, zeleninové jedlá, zeleninové šaláty, zeleninové prílohy (pyré, pečená zelenina, atď.), obilninové kaše a nátierky.

 • Pridať nové receptúry na zachovanie regionálnych kulinárskych tradícií. 

 • Preferovať desiatu/olovrant čerstvo pripravené pred kupovanými (ako sú rôzne dosladzované cereálne výrobky, termixy, výživy).

 • Školská jedáleň rešpektuje potreby stravníkov so špecifickou diétou tým, že im umožní zohriatie diétneho jedla doneseného z domu alebo ponúka alternatívnu verziu v školskom menu.

 • Vyššie finančné ohodnotenie pracovníkov školskej kuchyne v závislosti na zvyšovaní kvality práce a absolvovaného vzdelávania.

 • Zaškolenie personálu jedální v otázkach výživy, práce s vyhláškou, či moderných kulinárskych techník.

 • Tiež pomôžu konkrétne osobné zaškolenia priamo v školách o výžive, ktoré chce program SZŠ implementovať, ideálne v spolupráci s MŠVVaŠ SR a MPC.

Aktuálna situácia vo verejnom obstarávaní a iné:

Do pozornosti dávame záznamy prednášok v spolupráci s ÚVO:

 • Výhody regionálnych dodávateľov a ako na to v praxi:
  https://www.youtube.com/watch?v=q8L08CRz404

 • Verejné obstarávanie potravín v zákazke s nízkou hodnotou:
  https://www.youtube.com/watch?v=e9sDSKjBjbI&t=3305s

 • Tipy a triky ako vyberať produkty do školských jedální:
  https://www.youtube.com/watch?v=hinYQJusdRA

 • Uplatňovanie zelených aspektov pri obstarávaní potravín:
  https://www.youtube.com/watch?v=8a5-J2rEawg&t=1s

 • Je dôležitá podpora informovanosti o príprave VO. Správne špecifikovať produkty obstarávania a minimálne kvalitatívne požiadavky na ne.

 • Za zváženie stojí rozdelenie ponuky na menšie časti. Priame zmluvy s rôznymi podnikmi na rôzne základné a sezónne potraviny. Odporúčame pri tom využívať náš sezónny kalendár.

 • Je potrebné venovať sa kombináciám komodít v rámci obstarávania a limitom množstiev na dodanie z menších fariem v rámci Predaja z dvora. Podpora malých farmárov by mala byť väčšia. Aj prvovýrobcov, ktorí zamestnávajú zdravotne znevýhodnených pracovníkov.

 • Je nevyhnutné pracovať na skracovaní distribučného reťazca. Ten by mal byť čo najkratší a najrýchlejší, aby sa na stoly dostali čerstvé potraviny/suroviny priamo od farmárov/prvovýrobcom/distribútorov.

 • Je potrebné fungovať na určitej lokálnej úrovni v dosiahnuteľnom okruhu, ale zároveň budovať aj širšie distribučné centrá pre väčšie oblasti.

 • Taktiež uvítame spoluprácu na našej Mape Skutočne zdravých dodávateľov a rozšírenie jej základne o nových dodávateľov, aj o vzdelávacie farmy.