Zmeny v súčasnom školskom stravovacom systéme

K naplneniu vízie Skutočne zdravej školy je potrebných niekoľko zmien a vylepšení v súčasnom systéme školského stravovania. Našim cieľom nie je vznášať negatívnu kritiku, či poukazovať na chyby. Chceme pomôcť pracovníkom školských jedální, vedeniu škôl a ministerstvu s implementáciou štátnych výživových odporúčaní, ktoré Ministerstvo školstva priebežne upravuje a aktualizuje a uviesť ich do praxe tak, aby deťom jedlo chutilo. 

Aktuálna vyhláška je písaná formou odporúčaní, preto dáva školám veľkú benevolenciu v tvorbe jedálničkov a vo výbere potravín

 • Viac zeleniny a ovocia, aby súčasťou každého obedu bol zeleninový alebo ovocný šalát, prípadne kusové ovocie.

 • Menej cukru, vrátane cukru v hotových jedlách a polotovaroch.

 • Prísny limit na používanie polotovarov. Na prípravu pokrmov použije školská kuchyňa polotovary iba vtedy, pokiaľ jej technické a personálne vybavenie kuchyne neumožňuje použiť čerstvé suroviny. V prípade použitia polotovarov použije iba tie, ktoré neobsahujú transmastné kyseliny, GMO a umelé sladidlá.

 • Nahradiť časť živočišných bielkovín za rastlinné a teda posun od príjmu živočíšnych bielkovín k vyššiemu príjmu rastlinných zdrojov bielkovín. Podobne ako je to v zahraničných odporúčaniach pre školské stravovanie.

 • Zníženie odporúčaného množstva mlieka a zjednotenie kategórií mlieko a mliečne výrobky do jednej kategórie. Nie je povinnosť využívať iba polotučné mlieko, je to len minimálne odporúčané množstvo tuku. 

 • Zákaz dochucovania jedál glutamátom, pretože kvalitné, chutné jedlá to nepotrebujú.

 • Sladené nápoje sú nahradené nesladenými nápojmi - voda, voda ochutená bylinkami či ovocím, nesladený čaj, či riedené prírodné ovocné šťavy s vodou v pomere 1:1, atď. Aktuálne vyhláška síce povoľuje používať aj prírodné sirupy, no Skutočne zdravá škola odporúča sladenie úplne zminimalizovať alebo ideálne vynechať. Je však v najmä v začiatkoch zmeny vhodné použiť prírodné ovocné šťavy dosladzované len zahustenou hroznovou či jablčnou šťavou. 

 • Deti, žiaci a pracovníci školy majú prístup k pitnej vode podľa potreby počas celého pobytu v škole

 • Možnosť výberu minimálne z dvoch jedál, z toho jedno jedlo je bezmäsité a/alebo mliečne. Sladké by malo byť maximálne raz mesačne a raz za dva týždne môže obsahovať smažený podiel. Sladké jedlá však môžu byť nahradené inými bezmäsitými.

 • Pokiaľ je to možné, školská kuchyňa využíva na prípravu pokrmov čerstvé, sezónne, nespracované, prirodzene zrelé poľnohospodárske suroviny, od pestovateľov a chovateľov (ideálne v okruhu do 150 km od sídla školskej kuchyne. Kde to je dostupné a stačí rozpočet, uprednostňuje sa príprava jedál z produktov, pochádzajúcich z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva).

Presadzujeme, aby vyhláška upravovala nasledovné body:

 • Zjednodušenie a aktualizácia zastaralých receptúr, MSN a technologických postupov, zvoľnenie výberu z receptúr

 • Súčasťou každého obedu je zeleninový alebo ovocný šalát, prípadne kusové ovocie.

 • Súčasťou obedu nie sú kupované sladkosti či slanosti (maškrty)

 • Školská jedáleň rešpektuje potreby stravníkov so špecifickou diétou tým, že im umožní zohriatie diétneho jedla doneseného z domu alebo ponúka alternatívnu verziu v školskom menu.

 • Vyššie finančné ohodnotenie pracovníkov školskej kuchyne v závislosti na zvyšovaní kvality práce a absolvovaného vzdelávania.

 • Zaškolenie personálu jedální v otázkach výživy, práce s vyhláškou, či moderných kulinárskych techník.

2. Zmeny vo verejnom obstarávaní a iné:

 • Je potrebné venovať sa kombináciam komodít v rámci obstarávania a limitom množstiev na dodanie z menších fariem v rámci Predaja z dvora.

 • Zákon o verejnom obstarávaní brzdí školské jedálne (a ďalšie štátne zariadenia spoločného stravovania), aby mohli odoberať suroviny / potraviny z širšieho spektra lokálnych zdrojov.

 • Je nevyhnutné pracovať na skracovaní distribučného reťazca, tento by mal byť čo najkratší a rýchly, aby sa na stoly dostali potraviny/suroviny čerstvé priamo od dodávateľov/výrobcov/farmárov.

 • Bude treba fungovať na určitej lokálnej úrovni, v dosiahnuteľnom okruhu, ale zároveň budovať aj širšie distribučné centrá pre väčšie oblasti.

 • Taktiež je potrebné ďalej pracovať na "potravinovej mape" dodávateľov a rozširovať základňu dodávateľov a edukačných fariem.

 • Zároveň je potrebné vypracovať video návody, ktoré školám pomôžu lepšie sa zorientovať v aktuálnej legislatíve, konkrétne v zákone o verejnom obstarávaní a za stanovených podmienok zaobstarať najvyššiu možnú kvalitu.

 • Tiež pomôžu konkrétne osobné zaškolenia priamo na školách, ktoré chce program Skutočne zdravá škola implementovať.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací