Ponuka neformálnych vzdelávacích služieb

Naše neformálne vzdelávacie semináre vám pomôžu plniť program Skutočne zdravej školy.

Aby sme školám uľahčili plnenie jednotlivých kritérií programu, ponúkame niekoľko vzdelávacích seminárov pre všetky zapojené skupiny: žiakov, pedagógov, kuchárky i rodičov. Semináre vedú naši odborne preškolení a skúsení lektori. Neformálne vzdelávacie semináre si môže objednať aj škola, ktorá zatiaľ nie je zaradená do programu Skutočne zdravá škola.

Účastníci vzdelávacích akcií získajú osvedčenie a zaujímavé materiály. Zoznámia sa s publikáciami, metodikami a pomôckami programu Skutočne zdravá škola, ktoré môžu následne využívať.

Viac o ponukách nájdete tu:

Analýza školskej jedálne

Workshopy pre kuchárky

Workshopy pre žiakov

Workshopy pre učiteľov

Workshopy pre všetkých