Na farmu! - mapa preverených vzdelávacích fariem

Výlet na farmu v okolí školy, spolupráce s miestnymi poľnohospodármi a "zapojenie sa do práce", sú všetko príklady aktivít z programu Skutočne zdravá škola. Návody, ako naplánovať a úspešne realizovať vzdelávací výlet na farmu, nájdete tu. Na mape nájdete preverené farmy, které ponúkajú vzdelávacie aktivity a programy pro školákov a deti.

Ďakujeme občianskemu združeniu Slow Food Pressburg za pomoc pri tvorbe siete edukačných fariem! Ak máte pre nás tip na nové zaujímavé miesta, kontaktujte nás. Nasledovné údaje sú získané z verejne dostupných zdrojov na internete.

Kontakt školy s miestnymi farmármi pomôže zlepšiť výživovú hodnotu a kvalitu jedál v školskej jedálni, žiakom a študentom priblíži zdroje potravín a miestnym farmárom umožní ekonomickú efektivitu.

  • Pomôžeme zlepšiť kvalitu školského stravovania, ale aj zdravie detí a celej spoločnosti.

  • Podporíme systém udržateľného stravovania, zameraného na pochopenie vzťahu medzi jedlom, kultúrou, zdravím a životným prostredím.

  • Podporíme lokálnych pestovateľov, chovateľov, producentov a prepojíme miestne komunity od farmárov, zamestnancov školských jedální, cez pedagógov, rodiny až po miestne úrady.

  • To všetko by malo viesť k postupnému ozdraveniu populácie a k znižovaniu výdajov na zdravotnú starostlivosť.

Chcete, aby sme pridali Vašu farmu na mapu? Je to jednoduché!

Prihláste sa vyplnením tohto formulára.