Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu (SAVP) je odborná platforma, ktorú založili lekári, vedci, športoví fyziológovia a iní špecialisti z oblasti starostlivosti o ľudské zdravie. Chceme prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu ľudí žijúcich v Slovenskej republike.

Úlohou Garanta projektu Skutočne zdravá škola, a teda organizácie „Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu (SAVP)“ je zabezpečovať odbornú stránku projektu, ktorá spočíva predovšetkým v analýze a kontrole obsahovej stránky metodických materiálov k projektu.

Ako vidíme výživu a zdravý životný štýl u detí my aj vďaka podpore Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu?

V spolupráci so SAVP sme vytvorili metodiku k zdravej výžive, ktorá je dostupná na stiahnutie tu.

Nesmierne si túto spoluprácu vážime a členom SAVP veľmi ďakujeme.