Aby potraviny nekončili v koši - POĎME NA TO!

26. 4. 2023
Skutočne zdravá škola

Na zemi žije v súčasnosti 7,8 miliárd ľudí a v roku 2050 sú prognózy, že tento počet vzrastie ešte o 1,5 miliardy. Podľa doterajších výskumov trpí hladom až miliarda ľudí a ďalšie dve sú v skupine podvýživy. Ide o poruchu príjmu potravy, kedy je síce množstvo skonzumovaného jedla dostatočné, no neobsahuje takmer žiadne živiny a minerály. Popri týchto ľuďoch stojí skupina, ktorá rieši paradoxne opačný problém a tou je obezita. Trpia ňou ďalšie skoro dve miliardy ľudí.

Po prečítaní týchto pár riadkov by malo byť každému alarmujúce zistenie, že súčasne sa potýkame s dvoma extrémami v stravovaní. Ide o globálny ekosystém, ktorého sme súčasťou a ktorý môžeme aj my ovplyvniť. Prvý krok máme v tomto smere už za sebou a to je záujem o poznatky a informácie v oblasti stravovania, nakladania s potravinami a ich enormným plytvaním. Ide o obrovský ekologický a socioekonomický problém, nakoľko pri výrobe akejkoľvek potraviny, či suroviny dochádza k stratám vody, pôdy a produkcii skleníkových plynov. Pre predstavu v EÚ pripadá na 1 obyvateľa až 180 kg/ rok odpadu z jedla. Zarážajúce taktiež je, že viac ako 1/3 vyprodukovaných potravín na svete sa nezje.

Našim zámerom výzvy “Aby potraviny nekončili v koši” je edukácia žiakov a vzbudenie záujmu pedagógov o to, čo, prečo a koľko potravín končí medzi odpadom na ich škole. Samozrejme, hlavná vízia je dlhodobé znižovanie vyprodukovaného odpadu z jedálne = zníženie poplatku za odvoz odpadu. Ide samozrejme o beh na dlhú trať, ale len úsilie jednotlivca, ktoré sa následne spojí v jeden celok, ktorý ťahá za správny koniec bude efektívne a prinesie nám všetkým dlhodobé zlepšenie. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že produkcia veľkého množstva tohto odpadu má ekonomické dopady a práve týmto znížením sa môže namiesto kvantity zmeniť kvalita podávaného jedla aj vo Vašej školskej jedálni. 

Na Slovensku máme vďaka Úradu verejného zdravia SR a Ministerstvu školstva veľmi dobre nastavené zásady zostavovania jedál a aj MSN a receptúry, pomocou ktorých sa darí dodržiavať odporúčané výživové dávky. Avšak realita je taká, že z rôznych dôvodov sú jedlá stravníkmi odmietané a často končia v koši. O to dôležitejšie je skúsiť nájsť riešenia, ako tento odpad minimalizovať. 

Veľmi nás teší záujem škôl o túto výzvu, čím dávajú najavo, že im tento problém nie je ľahostajný. Pozrime sa spoločne ako na to:

Na našom webe je dostupný scenár, ktorý popisuje 4 kroky:

  1. Zapojte sa do výzvy “Aby potraviny nekončili v koši” - neváhajte osloviť regionálne koordinátorky, ktoré vám poradia ako aktivitu uchopiť na vašej škole

  2. Realizujte osvetu - pomocou metodík pre I. a II. stupeň vzbuďte záujem o túto problematiku u žiakov a podporte v nich silu robiť zmeny, ktorá v nich drieme

  3. Vykonajte audit súčasného stavu - realizujte zber dát v školskej jedálni za aktívnej pomoci žiakov

  4. Vytvorte akčný plán znižovania množstva odpadu v školskej jedálni - stanovte si v ňom krátkodobé aj dlhodobé ciele 

Tento rozšírený scenár, ktorý prináša komplexný pohľad na to, ako je možné uchopiť túto aktivitu Vám prinášame v samostatnej metodike TU.

Ako sa s týmto všetkým popasovali naše prvé školy a aké výsledky zistili? Prečítajte si v blogu - Aby potraviny nekončili v koši - AKO TO DOPADLO?

K výzve "Aby potraviny nekončili v koši" je dostupný zo záznamu rovnomenný webinár, kde problematiku vysvetľuje Freefood o. z. a v závere boli predstavené príslušné metodiky.

Skutečně zdravá škola má rovnakú výzvu pod názvom "Miluji jídlo, neplýtvám". Inšpirovať sa môžete teda aj českými školami.

Nezabudnite nás o priebehu realizácie a výsledkoch informovať prostredníctvom školského blogu. Sme spolu s vami na tejto ceste vďaka podpore Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu.

     

Vaše regionálne koordinátorky Jana & Diana
janka@skutocnezdravaskola.sk
diana@skutocnezdravaskola.sk

Späť na zoznam