Aby potraviny nekončili v koši - AKO TO DOPADLO?

20. 10. 2023
Skutočne zdravá škola

Plytvanie potravinami je celosvetový problém, ktorý sa v dnešnej dobe týka už každého z nás. Nielen obyvatelia Slovenska, či Európy kupujú oveľa väčšie množstvo jedla ako sú schopní spotrebovať. Celosvetovo nám štatistiky ukazujú, že až 30% všetkého jedla končí ako odpad. Tejto problematike sme sa začali aktívne venovať aj my. Okrem osvety, ktorú sme sa spočiatku snažili primárne robiť sme prešli aj na praktickú časť v spolupráci so školami, ktoré sú zapojené v našom programe.
 

Množstvo náučných informácii k danej téme sme už zhromaždili na našom blogu - Aby potraviny nekončili v koši - AKO NA TO?

Výzva, ktorú sme smerovali na jednotlivé školy sa nám pred prázdninami prehupla do zdarného finále a to praktickou časťou, ktorá pozostávala z niekoľkodňového pravidelného mapovania zvyškov jedla v školských jedálňach. Postup zberu dát bol na každej škole rovnaký, aj keď vzhľadom k odlišným podmienkam (počet žiakov, veková kategória, časová náročnosť a iné) sa jednotlivé scenáre prispôsobili danej škole. 

Do tohto zberu dát sa zapojilo 5 škôl z rôznych kútov Slovenska. V prvom rade by sme chceli poďakovať vedeniu školy, pedagógom a vedúcim školských jedální za ústretovosť a chuť meniť veci k lepšiemu. Čo sa darí aj pomocou znížením bioodpadu na škole. Samozrejme, je to beh na dlhú trať a my si veľmi vážime, že ste sa do toho pustili s nami! Nemusí ísť iba o jednorázový projekt, ktorý vyhodnotením dát skončí. Táto výzva sa môže stať pravidelnou aktivitou v škole. Sme tu aj preto, aby sme sa spoločne pokúsili eliminovať zvyšky jedla na tanieroch detí a žiakov, a tým zvýšili kvalitu života nás všetkých. Pretože životné prostredie je priestor, kde sa realizujeme a kde máme ideálne podmienky na kvalitný život.

Zhrnutie zo škôl

ZŠ Dr. Štefana Osuského, Brezová pod Bradlom

 • zber dát: 4 dni

 • počet účastníkov: 108 (celý I. stupeň)

 • výsledok: 15,3 l/deň (15,3 kg/deň) - prepočet 142 g/dieťa/deň

 • cieľ zníženia: o 35 %

 • Blog ZŠ Dr. Štefana Osuského: Aby potraviny nekončili v koši

ZŠ Škultétyho, Nitra

ZŠ Nábrežie mládeže, Nitra

 • zber dát: 3 dni

 • počet účastníkov: 639 (celá škola)

 • výsledok: 97,8 kg/deň - prepočet  153 g/dieťa/deň

 • doplňujúci výsledok (nedojedené aj nevyzdvihnuté obedy): 154,6 kg/deň (97,8+56,8) - prepočet 242 g/dieťa/deň

 • cieľ zníženia: o 10 %

 • Blog ZŠ Nábrežie mládeže: Aby potraviny nekončili v koši

ZŠ Komenského, Svidník

 • zber dát: 3 dni

 • počet účastníkov: 117 stravníkov (celá škola) 

 • výsledok: 21 l/deň (21 kg/deň) - prepočet 180 g/dieťa/deň

 • cieľ zníženia: o 15 %

 • Blog ZŠ Komenského: Aby potraviny nekončili v koši

ZŠ 8. mája, Svidník

 • zber dát: 4 dni

 • počet účastníkov: 86 stravníkov (celý I. stupeň)

 • výsledok: 9,2 kg/deň - prepočet 107 g/dieťa/deň

 • cieľ zníženia: o 30 %

Niektoré školy sa nezapojili priamo do aktivity, ale venujú sa jej iným spôsobom - jednoducho vzdelávaním a spätnými väzbami, či exkurziou vo veľkom potravinovom reťazci. Tieto aktivity opísali vo svojich blogoch:

Značný prínos k tejto problematike na Slovensku prináša občianske združenie Freefood, s ktorým spolupracujeme. Neprehliadnite aktivity na ich webe, ktoré ponúkajú aj pre školy. Do pozornosti dávame aj panelovú diskusiu, ktorá prebehla v rámci Skutočnej zdravej konferencie a je dostupná zo záznamu.

Záver

Na základe zberu dát na jednotlivých školách, ktoré sa zapojili do našej výzvy sme zistili, aké množstvo tvoria zvyšky nedojedených obedov počas bežného dňa skončí v koši. Čísla, ktoré sme získali predstavujú množstvo KBO (kuchynského biologického odpadu) v kilogramoch, prípadne v litroch. Konkrétne štatistické údaje vytvárali samotní žiaci z daných škôl napr. v rámci informatiky, matematiky. Týmto komplexným rozborom danej problematiky, edukáciou a osvetou veríme, že ďalší obdobný zber už vyjde lepšie a výsledné čísla odpadu budú časom na školách klesať. 

Naším prieskumom sme zistili zaujímavé údaje o konkrétnych jedlách, ktoré sa v jedálni podávajú. Zamerali sme sa na zistenie, ktoré sú obľúbené, či jedia počas školského obeda aj polievku a aká príloha žiakom najviac chutí. Implementovaním zistených poznatkov v praxi dochádza k:

 • zníženiu bioodpadu = zníženiu poplatku za jeho vývoz, ktorý škola plati

 • získaniu spätných väzieb o jedálni

 • väčšiemu záujmu iných škôl o túto aktivitu

 • zvýšeniu povedomia o plytvaní potravinami na škole aj na verejnosti a v médiách

Späť na zoznam