Ekocentrum Sosna

Základné informácie

Ekocentrum Sosna
Okružná 413/17
044 31
Družstevná pri Hornáde
Košický kraj
https://www.sosna.sk/

Kontaktná osoba

RNDr. Silvia Szabóová
+421 904 951 139
silvia.sosna@gmail.com

Návšteva možná

Celý rok

Popis farmy

30 rokov ponúkame nové cesty - 30 rokov prešliapavame nízkouhlíkové, prírode blízke riešenia v prírodných, terapeutických, klimatických a mestských záhradách, stavebných ekologických riešeniach a v envirovzdelávaní.

Druh hospodárenia

Zmiešaná farma (rastlinná i živočíšna)

Režim hospodárenia

Ekologický – bez certifikácie BIO

Aké aktivity je možné vykonávať so žiakmi?

  • Vzdelávacia organizácia

Envirovýchova, prírodné záhrady, festivaly, prírodné staviteľstvo, Hobití dom, rozvojové projekty.

Možnosť ubytovania na farme

Nie

Ponúka farma vlastný vzdelávací program?

Áno

Je návšteva farmy spoplatnená?

Áno

Cieľová skupina

  • Materské školy
  • Základné školy
  • Stredné školy

Späť na zoznam