Webinár: Praktické príklady škôl

20. 5. 2022 | 13:00 - 14:30
Zoom

Pozývame Vás na webinár s názvom "Praktické príklady zo škôl", na ktorom Vám školy porozprávajú o ich ceste za bronzom a predstavia Vám aktivity, vďaka ktorým sa im darí plniť kritéria Skutočne zdravej školy. 

Pre koho je určený: zriaďovatelia škôl (kraj, mesto, obec), vedenie škôl, vedúce a pracovníci školských jedální, tvorcovia politík v oblasti verejného stravovania, pedagógovia, rodičia.

Prečo by ste sa mali zúčastniť: Cieľom je motivovať školy k zapájaniu do programu Skutočne zdravá škola a podpora zdravého životného štýlu detí a mádeže na školách a v škôlkach a v školských jedálňach.

Cena: účasť voľná, na zapojenie sa je však potrebná registrácia. 

Registrácia: na webinár sa registrujte v tomto registračnom formulári. Po registrácii Vám pred konaním webináru pošleme link, na ktorom môžete webinár sledovať a priamo sa zapájať aj otázkami.

Sledovať webinár môžete z počítača, notebooku, tabletu alebo smart phone-u, odkiaľkoľvek.

Partnerom webináru je spoločnosť Kaufland

Záznam z webináru si môžete pozrieť tu:

Program:

13:00 - 13:10   Privítanie, úvod do témy, Anna Dohňanská, Skutočne zdravá škola, o.z.

13:10 - 13:30   MŠ Bohrova Bratislava - Denisa Arvay

  • Denisa Arvay je učiteľkou na materskej škôlke v Petržalke a poskytne Vám praktické príklady plnenia kritérií Skutočne zdravej školy. 

13:30 - 13:50   ZŠ BESST Trnava - Lucia Naďová

  • Lucia Naďová je manážerkou pre stravovanie na anglicko-slovenskej škole BESST v Trnave. Je to komplex škôl od materskej školy až po gymnázium, ktorá nedávno získala bronz Skutočne zdravej školy.

13:50 - 14:10   ZŠ a MŠ Brehy - Petra Belanová 

  • Petra Belanová je riaditeľkou bronzovej ZŠ s MŠ v Brehoch, ktorá je zapojená vo viacerých projektoch týkajúcich sa zdravého životného štýlu a ochrany prírody. 

14:10 - 14:30   Záverečná diskusia, zhrnutie výstupov

Odkaz na Facebook udalosť


Späť na zoznam