Webinár: Poruchy príjmu potravy a ich prevencia

23. 6. 2022 | 13:00 - 14:30
Zoom

Pozývame Vás na webinár s názvom "Poruchy príjmu potravy a ich prevencia".

Čo sú to poruchy príjmu potravy? Ako ich rozpoznať? Ako sa liečia? A dá sa im predchádzať? Odpovede na tieto otázky ako aj na mnohé ďalšie nám prezradí zakladateľka organizácie Chuť žiť Valentína Sedileková, ktorá priamo pracuje s pacientami liečiacimi sa z PPP a ich rodinami ako peer konzultantka, a odborná garantka za výživu a vedúca nutričnej poradne Chuť žiť, Ivana Kachútová, ktorá je zároveň odbornou garantkou Skutočne zdravej školy.

Pre koho je určený: vedúce a pracovníci školských jedální, pedagógovia, rodičia.

Prečo by ste sa mali zúčastniť: Cieľom je motivovať školy k zapájaniu do programu Skutočne zdravá škola a podpora zdravého životného štýlu detí a mádeže na školách a v škôlkach a v školských jedálňach.

Cena: účasť voľná, na zapojenie sa je však potrebná registrácia. 

Registrácia: na webinár sa registrujte v tomto registračnom formulári. Po registrácii Vám pred konaním webináru pošleme link, na ktorom môžete webinár sledovať a priamo sa zapájať aj otázkami.

Sledovať webinár môžete z počítača, notebooku, tabletu alebo smart phone-u, odkiaľkoľvek.

Partnerom webináru je spoločnosť Kaufland

Záznam z webináru si môžete pozrieť tu:

Program:

13:00 - 13:10   Privítanie, úvod do témy, Anna Dohňanská, Skutočne zdravá škola, o.z.

13:10 - 14:10   Poruchy príjmu potravy a ich prevencia - Valentína Sedileková a Ivana Kachútová

  • Valentína Sedileková: je zakladateľka organizácie Chuť žiť. Má vlastnú skúsenosť s mentálnou anorexiou a mentálnou bulímiou. Absolvovala certifikovaný výcvik na pozíciu peer konzultanta v Českej republike. Je autorkou autobiografickej knihy Chuť žiť o svojom živote s anorexiou. Je spoluautorkou metodiky prevencie porúch príjmu potravy, rovnako sa metodologicky podieľa na tvorbe individuálnych, skupinových aj komunitných služieb pomoci pre ľudí a rodiny s poruchami príjmu potravy. Okrem vedenia organizácie poskytuje ako súčasť multidisciplinárneho tímu peer podporu v individuálnej aj skupinovej práci s klientmi. Od roku 2018 sa venuje vzdelávaniu v oblasti porúch príjmu potravy - od detí a mládeže, cez dospelých až po odbornú verejnosť.
  • Ivana Kachútová, MSc: je nutričná vedkyňa a nutričná poradkyňa, odborná garantka Skutočne zdravej školy ako aj organizácie Chuť žiť, kde vedie nutričnú poradňu pre prevenciu a podpornú terapiu porúch príjmu potravy. Okrem projektov a poradenstvu sa Ivana venuje vedecko-výskumnej činnosti, pri čom je doktorandkou na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, kde je zároveň zamestnaná na Ústave hygieny a venuje sa najmä výskumu výživy a obezity.

14:10 - 14:30   Záverečná diskusia, zhrnutie výstupov

Odkaz na Facebook udalosť


Späť na zoznam