Webinár: Menej je niekedy viac

10. 5. 2022 | 14:00 - 15:30
Zoom

Pozývame Vás na webinár s názvom "Menej je niekedy viac", na ktorom si  povieme ako motivovať deti k jedlu. Pozrieme sa na  chyby, ktoré rodičia často robia v prístupe k deťom a v konečnom dôsledku to má opačný efekt na to, koľko zjedia a čo zjedia.

Pre koho je určený: vedenie škôl, vedúce a pracovníci školských jedální, pedagógovia, rodičia.

Prečo by ste sa mali zúčastniť: Cieľom je motivovať školy k zapájaniu do programu Skutočne zdravá škola a podpora zdravého životného štýlu detí a mádeže na školách a v škôlkach a v školských jedálňach.

Cena: účasť voľná, na zapojenie sa je však potrebná registrácia. 

Registrácia: na webinár sa registrujte v tomto registračnom formulári. Po registrácii Vám pred konaním webináru pošleme link, na ktorom môžete webinár sledovať a priamo sa zapájať aj otázkami.

Sledovať webinár môžete z počítača, notebooku, tabletu alebo smart phone-u, odkiaľkoľvek.

Partnerom webináru je spoločnosť Kaufland

Záznam z webináru si môžete pozrieť tu:

Program:

14:00 - 14:10   Privítanie, úvod do témy, Anna Dohňanská, Skutočne zdravá škola, o.z.

14:10 - 14:40  Menej je niekedy viac - MUDr. Katarína Legrand

  • Katarína Legrand je detská doktorka a mama dvoch škôlkarok. Kým zatestovala z pediatrie v roku 2016, pracovala v nemocniciach a ambulanciách na Slovensku, v Burundi, Indii a Paríži. Počas materskej a rodičovskej dovolenky navýšila svoje pediatrické vedomosti o praktické skúsenosti s vlastnými deťmi. V súčasnosti pracuje na klasickej detskej ambulancii a prevencii a osvete sa venuje vrámci projektu Vaša Okidoki.

14:40 - 15:10   Praktické skúsenosti z materskej školy - Simona Rezníčeková, SMŠ Little Monkey

  • Simona Rezníčeková ako učiteľka v materskej škole rada s najmenšími objavuje svet a vedie ich k samostatnosti a odhaľovaniu vlastného potenciálu. S deťmi rastie a vzdeláva sa už 15 rokov. 

  • Little Monkey je súkromná škôlka v Bratislave, v ktorej sa sa snažia o celostný a rešpektujúci prístup k deťom. Ich deň tvoria bloky aktivít s Montessori pomôckami, no veľký dôraz kladú aj na čas strávený vonku a starostlivosť o ich záhradu. Vedú deti v duchu: "Pomôž mi, aby som to dokázal sám." 

15:10 - 15:30   Záverečná diskusia, zhrnutie výstupov

Odkaz na Facebook udalosť


Späť na zoznam