Skutočne zdravá konferencia

14. 10. 2022 | 09:00 - 15:00
Zrkadlová sieň, Primaciálny palác, Bratislava

Pozývame Vás na našu celodňovú Skutočne zdravú konferenciu!

Pripravili sme si pre Vás bohatý vzdelávací program.

Pre koho je konferencia určená?
Zriaďovatelia škôl (kraj, mesto, obec), vedenie škôl, vedúce a pracovníci školských jedální, pedagógovia a rodičia z celého Slovenska, verejnosť, partneri.

Koľko účasť na konferencii stojí?
Účasť voľná, na zapojenie sa je však potrebná registrácia. Registrácia sa zatvára v pondelok, 10.10. o 12:00.

Kde sa môžem registrovať?
Na konferenciu sa registrujte v tomto registračnom formulári.

Kde sa konferencia uskutoční?

Konferencia prebehne v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave. 

Ako sa na konferenciu dostanem?

Pozrite si mapu, kde nájdete cestu z hlavnej vlakovej, autobusovej stanice, ale aj najbližšie parkovacie miesta.


Konferencia sa koná pod záštitou Mesta Bratislava a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 a Erasmus+

Cieľom konferencie je pomôcť školám s plnením kritérií Skutočne zdravej školy a s ozdravovaním kultúry stravovania.
Na konferencii sa zamierame na to, ako tému jedla začleniť prierezovo do výchovno-vzdelávacieho procesu. Preberieme si aj tému výživy a stravovania v školských jedálňach, verejné obstarávanie a kopec praktických workshopov pre zamestnancov školskej jedálne. 

08:30 - 09:00 Registrácia účastníkov 

Program konferencie bude prebiehať v troch miestnostiach

------------ Hlavný program v Zrkadlovej sieni ------------

09:00 - 09:05 Uvítanie hostí konferencie, predstavenie partnerov a prednášajúcich, Anetta Vaculíkova, riaditeľka programu Skutočne zdravá škola

09:05 - 09:15 Príhovory a pozdravenie - Mikuláš Prokop, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

09:15 - 09:30 Rozbehnuté projekty a plány SZŠ, Anetta Vaculíkova, riaditeľka programu Skutočne zdravá škola

09:30 - 11:00 Verejné obstarávanie potravín v zákazke s nízkou hodnotou, JUDr. Beáta Hromadová – vedúca stáleho pracoviska ÚVO v Žiline a Mgr. Martina Bočko Pallerová – stále pracovisko v Žiline

Radi by sme Vašu pozornosť upriamili aj na metodickú príručku s názvom „Uplatňovanie zelených aspektov pri obstarávaní potravín“ ktorú pripravili zástupcovia ÚVO v rámci národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku. Príručka je dostupná na stránke projektu: https://zevo.uvo.gov.sk/zoznam-aktualit/aktualita/uplatnovanie-zelenych-aspektov-pri-nakupe-potravin-sluzieb-hromadneho-stravovania-a-cateringu

Otázky a odpovede

11:00 - 11:30    Prestávka

Blok prednášok na tému školského stravovania

11:30-11:50 Tipy a triky ako vyberať produkty do školských jedální, Peter Wetzler, Lokálžrawetz

Na konkrétnych produktoch, ktoré sa bežne používajú v školských jedálňach, sa pozrieme na to, aké by malo byť ich optimálne zloženie, a načo si dávať pozor. Budeme sa venovať napríklad pečivu, mliečnym výrobkov, nápojom, džemom, či kompótom a sterilizovanej zelenine. 

11:50-12:15 Správna výrobná prax v zariadeniach školského stravovania, MVDr. Ľubica Krajničáková, odborný radca pre školské stravovanie regionálneho úradu školskej správy v Košiciach a Jarmila Gašparíková, lektorka

Realizácia HACCP v praxi- povinná aktualizovaná dokumentácia

12:15-12:30 Naše zistenia z Analýzy školských jedální, Jana Bérešová, koordinátorka programu Skutočne zdravá škola 

Objasníme si, aké najčastejšie nedostatky aj príklady dobrej praxe sme zaznamenali počas návštev škôl, ktoré sa zapojili do našej výzvy - Analýza školskej jedálne.

12:30 - 13:30 Obed

Blok prednášok na tému vzdelávanie o jedle

13:30-13:50 Budujeme vzťah detí k jedlu. Súvislosti a prepojenosť systému, Katarína Hýbalová, matka, prírodovedkyňa, propagátorka zdravého životného štýlu zo ZŠ Ostredková

Kto – čo nám dáva jedlo? A ako môže rodič pomôcť deťom rozvíjať správny vzťah k jedlu? Pozrime sa na to „spoločne“.

13:50-14:10 Učenie chutí - pracovné listy pre školy, Katarína Ovečková Medveďová, lektorka Skutočne zdravej školy

Predstavenie pracovných listov, ktoré umožňujú integrované vyučovanie obsahu iných predmetov a témy jedla.

14:10-14:30 Otázky a odpovede

14:30 - 15:00 Odovzdanie certifikátov školským jedálňam zapojeným v Analýze ŠJ a losovanie tomboly
 

------------ Praktické workshopy v miestnosti Mezanín 1 ------------

9:30 - 12:30    Implementácia Celoškolského prístupu k stravovaniu pre vybrané školy zapojené v SF4C, Anna Dohňanská, koordinátorka programu Skutočne zdravá škola. Zapojené školy sa dozvedia viac o projekte SF4C, prvé aktivity v projekte, ako zostaviť akčnú skupinu, ako si nastaviť ciele, tipy a inšpirácie ako plniť kritéria. 

13:30 - 14:30    Workshop pre zamestnancov školských jedální, Príťažlivé jedlá pre novú generáciu detí: sezónnosť, lokálnosť, pestrosť, Ľuboš Mego, šéfkuchár, lektor Skutočne zdravej školy. Sezónnosť, lokálnosť, pestrosť a príťažlivosť našich jedál pre novú generáciu detí. S naším šéfkuchárom si na workshope prejdete ako pripraviť tradičné aj menej tradičné MSN a receptúry tak, aby zaujali dnešnú mládež. Ako moderne a farebne servírovať jedlá pomocou byliniek s úmyslom spestrenia podávaných jedál. 
 

------------ Praktické workshopy v miestnosti Mezanín 2 ------------

09:30 - 10:00   Workshop pre vedúce ŠJ a vedenie škôl, škôlok od Kema SK: Alokácia peňažných prostriedkov, Dávid Stohl.  Počas tohto workshopu sa dozviete viac o aktuálne vyhlásených výzvach z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sú zamerané na zvýšenie kapacít MŠ a ZŠ a ako si o ne požiadať a na čo pridelené financie použiť. 

10:00 a 10:30    Workshopy Davídkovo koření pre vedúce školských jedální a všetkých záujemcov: Ako použiť bylinky pri príprave pokrmov, David Jurásek. Na tomto workshope budete mať možnosť ovoňať výnimočné zmesi korenín. Zároveň ich môžete priamo ochutnať v hotových jedlách. 

11:30 a 12:00    Workshopy Kakawco+ pre všetkých záujemcov: Čo je skutočné kakao? Ing. Martina Matejičková. Čo je skutočné kakao? V obchodoch sa objavujú rôzne pomenovania ako: prírodné kakao, alkalizované, nealkalizované, odtučnené alebo neodtučnené kakao. Počas workshopu si vysvetlíme, čo tieto názvy v kakaovom svete znamenajú a následne i poochutnávame (aj to bude možné).

13:30 a 14:00    Workshopy Davídkovo koření pre vedúce školských jedální a všetkých záujemcov: Ako použiť bylinky pri príprave pokrmov, David Jurásek. Na tomto workshope budete mať možnosť ovoňať výnimočné zmesi korenín. Zároveň ich môžete priamo ochutnať v hotových jedlách. 


 

Partnermi konferencie sú Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiuKema SKDavídkovo kořeníKakawco+.


Späť na zoznam