Vzorový školský vzdelávací program

17. 4. 2024
Skutočne zdravá škola

Pre školy zapojené v programe Skutočne zdravá škola sme pripravili prílohu k školskému vzdelávaciemu programu, v ktorom popisujeme aktivity nášho programu.

Ukážkové prílohy ŠVP môžete použiť ako súčasť vášho školského vzdelávacieho programu. 

Pre MŠ - Školský vzdelávací program Skutočne zdravej škôlky

Pre ZŠ - Školský vzdelávací program Skutočne zdravej školy

Materiál vznikol v rámci projektu Budovanie kapacít pre vzdelávanie k trvalej udržateľnosti prostredníctvom rozvoja kultúry zdravého a udržateľného stravovania na školách, financovaného z programu EÚ Erasmus+.

Späť na zoznam