Vyhrajte jeden z workshopov SZŠ

3. 4. 2023
Skutočne zdravá škola

Milé školy!

Veríme, že plnenie kritérií programu Skutočne zdravej školy niekedy nemusí byť jednoduché.

Chceme vám pomôcť, aby bola Vaša cesta za certifikátom jednoduchšia.

Ponúkame Vám možnosť získať jeden z našich workshopov alebo analýzu školskej jedálne. Je len na Vás, čo si vyberiete.

Držíme palce v súťaži!

Pravidlá súťaže:

Cieľová skupina:

Súťaž je určená pre všetky školy zapojené v programe Skutočne zdravá škola alebo Čerstvé hlavičky. Za každú školu alebo škôlku sa môže zapojiť jedna trieda alebo škola ako celok. 

Téma súťaže:

Čo sa zmenilo od zapojenia vašej školy do programu SZŠ alebo Čerstvé hlavičky?

Súťažný formulár vyplňte do 14.4.2023.

Odmena:

20 najzaujímavejších prác vyhrá analýzu ŠJ alebo jeden z workshopov podľa svojho výberu podľa našej aktuálnej ponuky

Bližšie informácie a podmienky súťaže:

1. Do súťaže sa môže zapojiť každá trieda zo škôl na Slovensku, ktorá je registrovaná v programe SZŠ alebo Čerstvé hlavičky - v aktuálnom školskom roku. Do súťaže sa nezapájajú jednotlivci, iba trieda ako celok.

2. Do súťaže sa môžu zapojiť aj neregistrované školy v programe SZŠ. V takom prípade by si škola mala prečítať o programe SZŠ na našom webe a následne sa môže registrovať. Po registrácii sa do súťaže môže zapojiť. 

3. Vaše práce môžu byť napísané vo forme príbehu vo word dokumente, odfotené, natočené do krátkeho videa alebo môžete vytvoriť powerpointovú prezentáciu s fotkami. 

Téma pre registrovanú školu: Čo sa zmenilo od zapojenia vašej školy do programu SZŠ alebo Čerstvé hlavičky?

Téma pre neregistrovanú školu: Prečo sa chce vaša škola zapojiť do programu SZŠ alebo aký je cieľ, ktorý chcete na škole zlepšiť?

4. Termín zasielania prác je 14.4.2023. Do tohto dňa je potrebné vyplniť súťažný formulár.

5. Práca nemôže zahŕňať fotografie osôb či detí z triedy. Práca tiež nemôže zahŕňať žiadne osobné údaje žiakov ani iných osôb. 

6. Hodnotenie sa bude odvíjať od dodržania témy a od myšlienky a originality práce. Víťazné práce budú následne zverejnené na webovej stránke Skutočne zdravej školy. Workshop sa uskutoční do konca školského roka 2022/2023. 

Predpokladaný termín hodnotenia: 17.-21.4.2023

8. Do súťaže budú zaradené všetky výstupy prác, ktoré budú zaslané do termínu 14.4.2023 a zároveň budú spĺňať podmienky uvedené vyššie.

Práce, ktoré nebudú spĺňať požiadavky súťaže, nebudú zaradené do hodnotiaceho procesu.

Tešíme sa na vaše práce!

Partnerom súťaže je spoločnosť Kaufland. 

Späť na zoznam