Ako vnímajú zdravú výživu a školské stravovanie stredoškolskí študenti? Výsledky prieskumu

14. 9. 2023
Skutočne zdravá škola

V dnešnom svete mládež čelí záplave informácií o zdravom životnom štýle a môže sa stať, že sa v tejto spleti dezinformácií stratí. Mládež je ovplyvnená aj silnejúcim marketingom, ktorý ponúka rýchle riešenia - rôzne diéty, výživové doplnky, rýchle občerstvenia či donášky jedál.

V Skutočne zdravej škole sme si chceli tentokrát overiť, ako túto problematiku aktuálne vnímajú stredoškoláci. Na otázky prieskumu odpovedali najčastejšie študenti a študentky stredných odborných škôl a gymnázií. V prieskume sú zastúpené všetky ročníky. 

Ciele sme rozdelili do 3 oblastí a zisťovali sme:

 • odkiaľ mládež čerpá informácie o zdravom životnom štýle a výžive:

Do akej miery sa vyznajú v informáciách o zdravom životnom štýle a výžive?

Aké konkrétne zdroje pri tom využívajú?

Ako si overujú pravdivosť informácií?

Ako často dodržiavajú diéty bez predošlej konzultácie s lekárom alebo výživovým poradcom/dietológom?

                  

 • do akej miery je mládež ovplyvnená silnejúcim marketingom, ktorý ponúka rýchle riešenia pri voľbe spôsobu stravovania:

Ako často využívajú stravovanie formou donášky/rýchleho občerstvenia v škole?

Ako vnímajú tento vplyv?

      

 • akým spôsobom chce mládež vyjadriť svoj aktívny záujem o zatraktívnenie stravovania v škole:

Do akej miery sa aktuálne zapájajú do diania na škole – do aktivít týkajúcich sa stravovania?

Koľko času by boli ochotní aktivitám v škole venovať?

         

Aké aktivity súvisiace so zdravým životným štýlom a výživou by uvítali na svojej škole študenti?

Prednášky, workshopy, exkurzie či kurzy varenia figurovali najviac. Tiež šport a prechádzky.

Nasledujúca otázka bola určená študentom stredných odborných škôl: hotelová akadémia, SOŠ obchodu a služieb/potravinárska/poľnohospodárska, SŠ zdravotnícka.

Z výsledkov vyplýva nasledovné:

 • väčšina študentov hodnotí svoje znalosti o zdravom životnom štýle a výžive na priemernej úrovni

 • sociálne siete zohrávajú dominantnú rolu ako zdroj informácií

 • najdôležitejší faktor pri overovaní zdroja informácií je jednoznačne dôveryhodnosť autora

 • študenti najčastejšie prijímajú rady od rodičov a rovnako od ľudí aktívnych na sociálnych sieťach

 • diéty bez predošlej konzultácie s lekárom nedrží väčšina študentov

 • tretina študentov má možnosť stravovania sa v školskej jedálni, avšak túto možnosť nevyužíva

 • viac ako polovica študentov nevie posúdiť vplyv marketingu

 • drvivá väčšina študentov si uvedomuje dôležitosť zatraktívnenia stravovania v školách

 • takmer polovica študentov nevie o žiadnych aktivitách týkajúcich sa stravovania v ich škole, no radi by sa do aktivít zapojili

Rovnaké otázky sme sa pýtali aj učiteľov stredných škôl. Prečítajte si ich odpovede.

Záver

Potešujúcou správou je, že väčšina študentov zhodnotila svoje poznatky o zdravom životnom štýle a výžive ako postačujúce a chce sa dozvedieť viac. Ako sme predpokladali, najväčším zdrojom informácií pre študentov sú sociálne siete. V menšej miere boli zastúpené prednášky či workshopy. Študenti by uvítali viacero aktivít súvisiacich so zdravým životným štýlom na svojej škole. Záleží im odkiaľ čerpajú informácie, na dôveryhodnosti autora. Je dôležité preberať s nimi, čo túto dôveryhodnosť charakterizuje a ako je možné si ju overiť.

Niektorí študenti vnímajú silnejúci vplyv marketingu, ktorý prináša rýchle riešenie pri voľbe stravovania. Viac ako polovica študentov ale nevie presne posúdiť ako ich vplyv marketingu ovplyvňuje. Preto je potrebné, aby disponovali aktuálnymi informáciami o racionálnej výžive a vedeli pristupovať k správnym rozhodnutiam v rámci stravovania v škole aj mimo nej

Najpozitívnejší pohľad do budúcnosti priniesol fakt, že väčšina študentov verí, že zmeny v stravovaní je možné dosiahnuť postupnými krokmi a spoločnými silami – sieťovaním škôl a zdieľaním príkladov dobrej praxe. Polovica študentov chce byť aktívne zapojená prostredníctvom svojej školy do aktivít s dosahom na zlepšenie kultúry stravovania doma aj za hranicami.

Študenti stredných odborných škôl si uvedomujú prepojenie medzi štúdiom svojho odboru a ovplyvnením kultúry stravovania na Slovensku, preto je nevyhnutné podporiť potenciál týchto škôl (hotelové akadémie, SOŠ obchodu a služieb/potravinárske/poľnohospodárske, SŠ zdravotnícke). 

Študuješ na strednej škole a chceš zatraktívniť stravovanie na svojej škole? 

 • napíš nám a spoločne sa pozrieme na to, čo môžeme urobiť, aby bolo stravovanie lepšie

 • sleduj nás na Instagrame a Facebooku, kde sa dozvieš ďalšie tipy

 • odoberaj náš newsletter

 • povedz o nás tvojim učiteľom a učiteľkám

     

Prieskum bol podporený Nadačným fondom Kaufland.

Späť na zoznam