Zahraničná návšteva na ZŠ Vazovova

17. 11. 2023
Skutočne zdravá škola

Aktivity a prístup k stravovaniu nedávno prilákali pozornosť účastníkov európskeho projektu SchoolFood4Change. Návšteva školy predstavovala výnimočnú príležitosť priblížiť širokej verejnosti aktivity zamerané na výživu a udržateľnosť, a zároveň diskutovať o inováciách v oblasti školského stravovania. Návštevy sa zúčastnilo množstvo odborníkov z rôznych častí Európskej únie a Európy, vrátane ministerky školstva pre kantón Sarajevo.

SchoolFood4Change v praxi

Návšteva začala privítaním hostí chlebom a soľou. Pokračovala príhovorom Mgr. art. Veroniky Gubkovej z kancelárie vicestarostky pre Staré mesto - Bratislava. Mgr. Darina Matejová, riaditeľka ZŠ Vazovova, privítala návštevníkov slávnostným privítaním a predstavením programu dňa.

V rámci úvodu program pokračoval sériou prezentácií od odborníčok v oblasti stravovania, výživy a vzdelávania. Naša riaditeľka, Eva Blaho zdieľala informácie o systéme stravovania na Slovensku a Mgr. Kristína Tatay Gernátová, školská koordinátorka, zdieľala skúsenosti so školskými aktivitami a celoškolským prístupom k stravovaniu. 

Účastníci a účastníčky spoznali život školy prostredníctvom aktivít

- Otvorená hodina "Viem, čo zjem" zahŕňala výučbu o potravinách a výžive, ktorú školy ponúkajú ako voliteľný predmet počas celého školského roka.

- Otvorená hodina "Varenie" umožnila návštevníkom sledovať varenie v cvičnej kuchynke so žiakmi 1. stupňa.

- Prechádzka školskou záhradkou ukázala, ako škola podporuje vzdelávanie o ekológii a pestovaní potravín.

- Oddychová miestnosť, multisenzorické centrum pre žiakov, bola predstavená ako priestor na relaxáciu a podporu celkového blahobytu.

Program vrcholil spoločným školským obedom, kde hostia ochutnali slovenské obedové menu. Počas obeda sa z jedálne ozývala diskusia o spoločných zážitkoch.

Návšteva na ZŠ Vazovova ukázala, ako školy aktívne prispievajú k vzdelávaniu a osvete o výžive, a ako môžu inovatívne prístupy v stravovaní viesť k lepšiemu zdraviu a pohode žiakov. Ďakujeme ZŠ Vazovova, že sme mohli nazrieť do ich školského života!

Zahraničná návšteva na ZŠ Vazovova 1Zahraničná návšteva na ZŠ Vazovova 1Zahraničná návšteva na ZŠ Vazovova 1Zahraničná návšteva na ZŠ Vazovova 1Zahraničná návšteva na ZŠ Vazovova 1
Späť na zoznam