Začíname nový európsky projekt Waste not, Want not!

10. 11. 2023
Skutočne zdravá škola

Podporujeme školy v EÚ a vedieme celé vzdelávacie komunity k budúcnosti bez odpadu. Pomocou inovatívnych digitálnych vzdelávacích nástrojov a celoškolského prístupu. Vďaka financovaniu z programu Erasmus+ sa nám to podarí!

Cieľom projektu je ponúknuť učiteľom prístup k online vzdelávacím zdrojom, ktoré sa zameriavajú na udržateľnosť. Spoločne chceme riešiť vážny problém plastového a potravinového odpadu.

Ako? Inšpirujeme mladých ľudí, aby sa stali aktívnymi tvorcami zmien vo svojich školách a širšom školskom prostredí. Navyše vytvoríme online platformu s inovatívnymi vzdelávacími zdrojmi pre učiteľov a žiakov, plnú skvelých príkladov najlepšej praxe!

A vy budete pri tom!

Sledujte náš blog aj projektový instagramový účet @wastenotwantnoteu.

Späť na zoznam