Výzva Ministerstvu školstva a Výboru NR SR pre vzdelávanie

17. 9. 2022
Skutočne zdravá škola

Nie je nám to jedno!

Z častých rozhovorov s vedúcimi školsých jedální vieme, že inflácia a nárast potravín veľmi sťažuje prípravu jedál v školských jedálňach, a preto sme aj my poslali koncom augusta oficiálne výzvy na tieto úrady: MŠVVaŠ a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Aj touto výzvou by sme radi vyjadrili podporu školám a jedálňam.

Pri zdražovaní cien na to doplácajú predovšetkým deti. Kuchárky a kuchári školských jedální to však nemajú oveľa ľahšie. Musia naďalej variť jedlá, lenže za tak nízku hodnotu je to takmer nemožné.

Týmto žiadame o zvýšenie finančných pásiem!

Výzva Ministerstvu školstva a Výboru NR SR pre vzdelávanie 1Výzva Ministerstvu školstva a Výboru NR SR pre vzdelávanie 1
Späť na zoznam