Projekt School Food Climate Challenge chce zapojiť mládež do klimatických riešení

21. 9. 2022
Skutočne zdravá škola

Projekt School Food Climate Challenge chce inšpirovať a zapojiť mladých ľudí, aby sa stali skutočnými tvorcami zmien pri prechode na udržateľný potravinový systém v Európe.

Novo zahájený projekt s názvom School Food Climate Challenge, financovaný v rámci programu Erasmus+, vytvorí vzdelávacie digitálne nástroje pre pedagógov, aby mohli inšpirovať študentov stať sa skutočnými tvorcami zmien v našom prechode na udržateľný potravinový systém v Európe. Projekt bol zahájený v septembri a bude trvať do augusta 2024.

"Našim cieľom je poskytnúť učiteľom vzdelávacie a školiace materiály, ktoré by mladých ľudí inšpirovali k pozitívnej vízii budúcnosti a naštartovali ich záujem o inovatívne riešenia, nástroje a koncepty, ktoré nám pomôžu učiniť potravinové systémy v EÚ spravodlivými, zdravými a šetrnými k životnému prostrediu," uviedol Tom Václavík, koordinátor projektu.

Projekt bude realizovať šesť partnerov z troch krajín: Skutečně zdravá škola, z.s. (ČR), Skutočně zdravá škola (SR), DANACHDA - BILDUNG FUR NACHHALTIGKEIT (RAK) a tri školy: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. (ČR) Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín (SR) a VBS Schönborngasse Viedeň (RAK).

Anna Neumerkel zo spoločnosti Danachda dodala: "Greta Thunberg a hnutie Fridays for Future sa dostali do popredia záujmu mladých ľudí, ktorí sa snažia niečo zmeniť, a tento projekt chce záujem mladých ľudí využiť a pomôcť im jednať. Potraviny sú kľúčovou témou poškodzovania životného prostredia a klimatických zmien a je to oblasť, v ktorej môžeme všetci zohrať pozitívnu rolu. Náš projekt sa snaží inšpirovať mladých ľudí k tomu, aby sa stali zmenou, ktorú chcú vidieť. Projekt pomôže posilniť postavenie škôl spolu s komunitami, ktorým slúži, aby sa stali tvorcami zmeny prostredníctvom udržateľnějšieho výberu potravín a ekologickejších spotrebných návykov."

Stratégia EÚ Z farmy na stôl bude slúžiť ako akčný plán projektu. Ako kľúčový nástroj na zmenu boli vybrané potraviny a aspekty súvisiace s potravinami, pretože kríza klímy, biodiverzity, zdravie a sociálna kríza, ktorým dnes naša planéta čelí, sú vzájomne hlboko prepojené a udržateľné potravinové systémy môžu priniesť prospech všetkým štyrom oblastiam. Stratégia Z farmy na stôl je jadrom európskej Zelenej dohody. Komplexne sa zaoberá výzvami udržateľných potravinových systémov a uznáva neoddeliteľné väzby medzi zdravými ľuďmi, zdravou spoločnosťou a zdravou planétou. Stratégia je tiež ústredným bodom programu Komisie na dosiahnutie Cieľov trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov.

Aktivity projektu budú zamerané na školy, konkrétne na učiteľov a študentov (14-18 rokov) stredných škôl v Českej republike, na Slovensku a v Rakúsku. V rámci projektu bude vytvorená online platforma pre zdieľanie vzdelávacích a školiacich zdrojov pre učiteľov, ktorá poskytne znalosti o stratégii Z farmy na stôl a nástroje pre rozvoj ich zručností a kompetencií k aktívnemu hľadaniu miestnych riešení pre udržateľnosť nášho potravinového systému.

Kľúčovou aktivitou bude výzva Young Food ChangeMakers Challenge – výzva na akciu pre školy a študentov, aby vo svojej školskej komunite naplánovali a realizovali projekty, ktoré by nejakým spôsobom riešili najväčšie potravinové problémy súčasnosti a pomohli tak dosiahnuť jednu z priorít stratégie Z farmy na stôl.

"Študenti a mladí ľudia hrajú významnú úlohu pri formovaní budúcnosti potravinových systémov v EÚ. Výzva Young Food Change Makers Challenge povzbudí študentov, aby prišli s nápadmi, ktoré podnietia inovácie pre udržateľný poľnohospodársko-potravinársky hodnotový reťazec v EÚ, a uplatnili ich vo svojich školských komunitách ," hovorí Tereza Hubáčková zo spoločnosti Skutočne zdravá škola.

Späť na zoznam