Predstavenie Skutočne zdravej školy

18. 11. 2015
Skutočne zdravá škola

Počas letných prázdnin v ČR vyhodnotia pilotný projekt Skutečně Zdravá Škola, ktorý sa začal v januári na 15-tich školách. OZ Jem iné tento projekt adaptuje na Slovensko. Česká aj slovenská verzia nadväzuje na úspešný program Food for Life Partnership vo Veľkej Británii, kde tento projekt úspešne funguje na tisíckach škôl.

Základnou ideou Skutočne Zdravej Školy je presadenie zdravšieho stravovania detí na školách a v školských jedálňach a zvýšeni záujmu rodičov o školskú stravu. Najnovšia vyhláška z roku 2009 síce upravuje stravovacie normy a odporúča zaradiť do jedálnička každodenne zeleninu a doplniť obilniny ako pohánka, pšeno, krúpy, realita je však úplne iná. Na väčšine škôl sa stále varí podľa pôvodných noriem starých približne 50 rokov.  

Ciele Skutočne zdravej školy:

  1. Vytvoriť alternatívu k normám so zdravými receptami, ktoré spĺňajú požiadavky upravenej vyhlášky.

Problémom je nedostatok receptov a práca navyše pre pracovníkov školských jedálni pri úprave jedálnička. Ide predovšetkým o náhradu bielej múky celozrnnou, dodávanie väčšieho množstva sezónnej zeleniny a ovocia, používanie čerstvých potravín prostredníctvom pravidelného zásobovania a nevytváranie si veľkých skladových zásob napríklad mrazených potravín. Namiesto sladených nápojov ponúkanie nesladených alebo čistú vodu, zníženie množstva cukrov z nakupovaných polotovarov. Rovnako navrhujeme, aby sa v jedálničku objavovalo viac rastlinných ako živočíšnych bielkovín, napríklad strukoviny. Pokiaľ možno vyradenie GMO potravín, umelých sladidiel a zvýrazňovačov chuti z jedálneho lístka.

  1. Spolupráca s ministerstvami a kompetentnými úradmi

Navrhujeme vytvorenie pracovnej skupiny zostavenej zo zástupcov ministerstva školstva, zdravotníctva a poľnohospodárstva, odborníkov na problematiku výživy detí a školského stravovania a občianskych iniciatív s cieľom revízie Vyhlášky o školskom stravovaní tak, aby odrážala nové poznatky v oblasti výživy detí. - toto ešte neviem ako preformulovať. S akým cieľom to chceme my?

  1. Vzdelávanie pre zdravie

Súčasťou vízie je aj dlhodobý plán na vzdelávanie detí a personálu školy o zdravom stravovaní tak, aby deti už zo školy odchádzali so správnymi stravovacími návykmi a povedomím o vzťahu jedla na zdravie. Takisto chceme pomôcť vytvoriť platformu pre personál školy, kde si môžu vymieňať tipy a skúsenosti na dosiahnutie výsledkov. Ukázať rodičom, že sa môžu zapojiť do komunikácie ohľadom stravovania ich detí a spolu s personálom školy a školskej jedálne nájsť spoločnú reč. (otázky a odpovede prostredníctvom školského webu, kontrola zmlúv s dodávateľmi ŠJ - takmer všetky školy ich zverejňujú, záujem a kontrola jedálneho lístka, osobné stretnutie s personálom ŠJ a pod.)

K dosiahnutiu týchto cieľov bude Skutočne Zdravá Škola potrebovať aj pomoc širokej verejnosti. Každý kto chce, aby aj jeho deti jedli zdravšie a lepšie a nemuseli trpieť na následky detskej obezity nás bude môcť čoskoro podporiť.

Späť na zoznam