Mladí lídri zmeny v akcii!

21. 6. 2023
Skutočne zdravá škola

V rámci medzinárodného projektu School Food Climate Challenge spoločne pracujeme s mladými ľuďmi na zmene spôsobu stravovania a hospodárenia s potravinami v Európe tak, aby boli udržateľnejšie. Náš projekt, inšpirovaný stratégiou EÚ Farm to Fork, má za cieľ pozitívne ovplyvniť budúcnosť európskeho potravinového systému.

Spojili sme sily s mladými ľuďmi z troch krajín, aby sme vytvorili inovatívne nápady a riešenia. Chceme, aby sa naše školy stali miestami, kde sa ľudia stravujú zdravo a udržateľne. 

V rámci medzinárodného projektu School Food Climate Challenge, ktorého cieľom je okrem iného inšpirovať a posilniť mladých ľudí, aby zmenili spôsob stravovania a hospodárenia s potravinami, sme sa zišli vo viedenskom lese na dvojdňovom hackathone. Na hackathone sa stretli študenti troch partnerských škôl z Rakúska, Slovenska a Českej republiky a spoločne vytvorili základy projektov, ktoré môžu realizovať vo svojich školách. Projekty sa týkajú kľúčových oblastí stratégie EÚ Farm to Fork - produkcie potravín, spracovania a distribúcie potravín, konzumácie potravín a predchádzania plytvaniu potravinami. Študenti z Ekogymnázia Brno, SOŠ P. Jilemnického Trenčín a Obchodnej akadémie Viedeň spoločne vytvorili základy desiatich projektov, ktoré pomôžu zlepšiť udržateľnosť európskeho potravinového systému.

Viac čoskoro!

Mladí lídri zmeny v akcii! 1Mladí lídri zmeny v akcii! 1Mladí lídri zmeny v akcii! 1Mladí lídri zmeny v akcii! 1Mladí lídri zmeny v akcii! 1Mladí lídri zmeny v akcii! 1Mladí lídri zmeny v akcii! 1Mladí lídri zmeny v akcii! 1Mladí lídri zmeny v akcii! 1Mladí lídri zmeny v akcii! 1Mladí lídri zmeny v akcii! 1Mladí lídri zmeny v akcii! 1Mladí lídri zmeny v akcii! 1Mladí lídri zmeny v akcii! 1Mladí lídri zmeny v akcii! 1Mladí lídri zmeny v akcii! 1Mladí lídri zmeny v akcii! 1
Späť na zoznam