Malý tanier, veľký dopad: začína kampaň za zdravé a udržiteľné školské stravovanie

16. 9. 2022
Skutočne zdravá škola

Kampaň Buy Better Food iniciovala celoeurópsku petíciu za "Zdravé jedlo pre každé dieťa v každej škole v EÚ". Cieľom je vyzvať mestá a občanov, aby naliehali na tvorcov politík EÚ a jednotlivých štátov, aby zaviedli udržateľné školské stravovanie pri realizácii stratégie EÚ "Z farmy na stôl".

Miera obezity detí v EÚ rastie, takmer každé tretie dieťa (29 % chlapcov a 27 % dievčat) trpí nadváhou alebo obezitou. Zdravotné problémy súvisiace so stravou sú teraz príčinou viac úmrtí ako tabak alebo alkohol a v krajinách EÚ predstavujú 11 % rozpočtu na zdravotníctvo. Vzhľadom k tomu, že školské stravovanie tvorí u mnohých žiakov viac ako 50 % energetického príjmu, boli kvalitné školské stravovanie a vzdelávanie v oblasti stravovania označené za kľúčové a nákladovo efektívne opatrenie v oblasti verejného zdravia.

Peter Defranceschi, ktorý vedie prácu v oblasti potravín v ICLEI, jednom z členov koalície Buy Better Food, hovorí: "Sme veľmi znepokojení tým, že deti v našich komunitách zostávajú pozadu. Ceny potravín prudko rastú a ponuka jedla v školách je nejednotná - niektoré školy školské stravovanie vôbec neponúkajú. Požadujeme, aby EÚ zaručila zdravé a udržateľné stravovanie a vzdelávanie pre všetky deti vo všetkých školách v celej EÚ a žiadame Vás, aby ste sa k nám pripojili."

Nie všetky školy v EÚ ponúkajú v súčasnosti obedy. Lepšie školské stravovanie by pomohlo naplniť európsku záruku pre deti, ktorú predseda Európskej komisie vyhlásil na rok 2019 a ktorej cieľom je zaistiť, aby každé dieťa v EÚ ohrozené chudobou malo prístup k svojim najzákladnejším právam.

V Európe hrajú pri zavádzaní udržateľných potravinových systémoch kľúčovú rolu miestne a regionálne orgány verejnej správy, ktoré sú poverené zadávaním verejných zákaziek na nákup potravín alebo stravovacích služieb pre svoje inštitúcie, akými sú školy, škôlky, nemocníce a ďalšie.

Verejné zákazky na stravovacie služby predstavujú významný a silný trh a príležitosť investovať do udržateľných potravinových systémov. Odhaduje sa, že každý rok sa na stravovaní vo verejnom sektore použije 82 miliard eur, kotré by mohli smerovať poľnohospodárom a výrobcom dodržujúcim kritériá udržateľnosti a pomôcť tak riešiť znepokojivú klimatickú stopu stravovania v EÚ.

Európska komisia má v nasledujúcich mesiacoch dve kľúčové príležitosti, ako zaistiť kvalitné potraviny pre všetkých školákov. Stratégia EÚ "Z farmy na stôl" usiluje o "stanovenie najlepších spôsobov pre zavedenie minimálnych kritérií na nákup udržateľných potravín s cieľom podporiť zdravé a udržateľné stravovanie, vrátane ekologických produktov v školách a verejných inštitúciach". Komisia má taktiež v úmysle "preskúmať právny rámec školského programu EÚ s cieľom preorientovať tento program na zdravé a udržateľné potraviny". Tento program už ponúka finančnú pomoc na ovocie, zeleninu a mlieko v školách v kombinácii so vzdelávacími aktivitami v oblasti potravín, akými sú návštevy fariem.

Defranceschi k tomu dodáva: "Európska komisia nám niekoľkokrát povedala, že nastal čas inšpirovať ich konkrétnymi nápadmi. Petícia #SmallPlateBigImpact (#MalýTanierVeľkýDopad) sa týka školského stravovania a zdravia ľudí, planéty a sociálnej spravodlivosti. V kombinácii s osvetou o zdravých stravovacích návykoch a miestnej potravinovej kultúre môže Vaša podpora priniesť zmenu."

V mnohých školách v EÚ začína školský rok, a preto Vás prosíme, podporte petíciu " Zdravé jedlo pre každé dieťa v každej škole v EÚ“ tu.

#SmallPlateBigImpact #FoodEducation #EUFarm2Fork #buybetterfood

Späť na zoznam