Edukačné farmy

17. 12. 2019
Skutočne zdravá škola

Sieť edukačných fariem zatiaľ na Slovensku neexistuje. Edukačné farmy by mali koordinovať regióny (kraje) a tento štatút udeľovať na základe splnenia niekoľkých podmienok. Ak majú tieto farmy poskytovať okrem vlastnej aktivity aj edukatívny rozmer, musia ponúkať aj adekvétne porostredie a úroveň služieb. Medzi požiadavkami, ktoré sú na budúce edu-farmy kladené: 

- stavebné, organizačné a kvalitatívne prisôsobenie

- rešektovanie bezpečnostných noriem;

- bezbariérové prístupy; 

- osvojenie si ekologických prístupov vo výrobe/v prevádzke farmy;

- majitelia, prevádzkovatelia fariem musia mať k dispozícii kompetentný personál, kvalifikovaných ľudí (ktorí majú absolvované kurzy pre vzdelávanie na farmách), musia zostaviť didakticko-edukatívny program (tento obsiahne všetky aktivity v rámci farmy v dobrom i v zlom počasi, teoretické i praktické vzdelávanie; musí obsahovať aj vzdelávanie v oblasti zdravého životného štýlu, správnej výživy, ochrany životného prostredia a v oblasti výchovy k zodpovednosti k územiu), ktorý je schválený povereným oddelením v rámci kraja/regiónu.

Kým sa nám podarí tento bod v legislatíve presadiť, ponúkame vám zoznam fariem, ktoré v prípade záujmu o návštevu prosím kontaktujte priamo. Tento zoznam nájdete na našej mape tu. Veľa z nich už programy pre školy realizujú a iné budeme za týmto účelom ešte oslovovať.

Za podporu ďakujeme združeniu Slow Food Pressburg.

Novinky
Späť na zoznam