Vyhodnotenie pilotného programu v Čechách

19. 11. 2015
Skutočne zdravá škola

Pred niekoľkými týždňami sme si spravili malý výlet do Prahy. Nemohla nám predsa ujsť dôležitá udalosť roka akou bola Konferencie “Skutečně zdravé školy”. Táto konferencia sa konala na Magistráte hlavného mesta Prahy a zúčastnilo sa jej okolo 300 záujemcov hlavne z oblasti školského stravovania. Hlavným dôvodom bolo vyhodnotenie projektu “Skutečně zdravá škola” a odovzdanie certifikátov školám, ktoré sa do tohto projektu zapojili. 

Nezúčastnili sme sa iba ako pasívni poslucháči, náš tím vyslal odbornú garantku Evku Blaho, ktorá predstavila združenie Jem iné a porozprávala, ako to so “Skutočne zdravou školou” vyzerá na Slovensku. 

V Čechách sa do pilotného projektu zapojilo 15 škôl, ktoré počas krátkych piatich mesiacov zlepšili podmienky v školských jedálňach viac ako sa iným podarilo za ostatné roky. Z toho 6 škôl zároveň získalo aj Bronzový certifikát. Na jeho získanie museli splniť niekoľko pravidiel, ako napríklad: 

 • v školskej jedálni ponúkať sezónne jedlá vyrobené minimálne zo 75% čerstvých surovín
 • zapájať rodičov a žiakov do zlepšovania školského stravovania a zážitkov v jedálni
 • poskytovať žiakom možnosť vzdelávacích aktivít v oblasti prípravy pokrmov
 • zahájiť kroky k vytvoreniu školskej zeleninovej záhrady a organizovať pre žiakov návštevy fariem v okolí
 • rešpektovať potreby stravníkov so špecifickou diétou, tým že im umožnia ohrev z domu prineseného diétneho jedla. 

Predtým ako sa rozdávali ceny a certifikáty, predstavila každá škola svoj príbeh, ciele a splnené body. Najčastejšie zmeny, ktoré sa školám podarili boli: 

 • zavedenie šalátového baru. Školy sa zhodli na tom, že deti to prijali s nadšením a vďaka tomu sa zvýšila konzumácia čerstvého ovocia a zeleniny
 • školské jedálne obmedzili alebo úplne vyradili sladené nápoje. Neosvedčilo sa zrušenie sladených nápojov zo dňa na deň, lepšia alternatíva bola možnosť výberu a dostupnosť čistej vody či nesladených čajov. 
 • varenie hlavne z čerstvých surovín, vyradenie polotovarov a potravinových náhrad. Ukázalo sa, že kuchárky využívali tieto polotovary v dobrej viere, že sú pre deti vhodné, lebo sú odporúčané štátom. Po vysvetlení zdravotného prínosu nemali problém prejsť na čerstvé suroviny. 
 • zaradenie vzdelávania o jedle do výuky. Školy zaradili do rozvrhu hodiny varenia, obnovili školskú záhradu, kde sa deti učia pestovať zeleninu, organizujú špeciálne akcie a súťaže týkajúce sa potravín.
 • vyradenie nezdravých potravín z automatov a bufetov, alebo pridanie zdravých sladkostí, aby mali deti na výber. 
 • upravenie prostredia a interiéru školskej jedálne, zlepšenie komunikácie o menu a komunikácie s rodičmi. Kuchárky sa usmievajú a deti ďakujú.  

Veríme, že tieto jednoduché kroky inšpirujú aj vás a vašu školu k prvým krokom na ceste za lepším zdravím. 

Nevyhodnocoval sa iba pohľad školy. Svoj názor mohli povedať aj samotní žiaci a študenti. Ich odpovede zhrnula nezávislá organizácia a my vám prinášame ich stručný pohľad na zmenu:

 • mierne prevažujú žiaci, ktorým jedlá v školskej jedálni chutia
 • medzi menej obľúbené potraviny patria - ryby, pečeň, strukoviny, hríby - otázka znie či je to kvôli spôsobu prípravy a dochuteniu
 • polovica žiakov uvítala možnosť ovplyvniť veľkosť porcie a výber obedu z viac jedál
 • veľká časť žiakov nedokáže posúdiť, či sa v jedálni varí zdravo, môže to byť aj kvôli tomu, že nevedia presne čo je zdravé (v tomto smere dôverujú autoritám - rodičom a kuchárkam)
 • výrazná väčšina žiakov by uvítala výzdobu jedálne a farebné prostredie, rovnako aj modernizáciu vybavenia a dostatok priestoru
 • väčšinu študentov zaujíma, ako si pripraviť dobré jedlo a ako jesť zdravo; menšia časť by uvítala aj informácie o domácom pestovaní ovocia a zeleniny
 • žiaci viac uvažujú nad chuťou ako vzhľadom jedla; najmenej riešia či po jedle priberú, ale je dosť možné, že táto téma bude aktuálna u starších študentov 
 • k obedu žiaci konzumujú zeleninový šalát, sladký zákusok alebo kompót a to v rovnakom pomere; z nápojov prevažujú sladené a ochutené vody, džúsy a sladký čaj; z nesladených je to čistá voda z vodovodu, po nej nasleduje balená voda a najmenej sa vypije nesladeného čaju. 

Každá jedna škola si vo svojom akčnom pláne stanovila kritické oblasti, ktoré chce zmeniť a aj spôsob ako to chcú zvládnuť. Všetky školy sa zhodli v tom, že program “Skutečně zdravá škola” im pomohol s potrebnými informáciami a inšpiráciou počas celého obdobia. 
Aktuálne je v Čechách do programu zapojených viac ako 70 škôl a všetky pilotné školy pokračujú ďalej. 

Na Slovensku je projekt “Skutočne zdravá škola” vo fáze prípravy, ak však chcete svoju školu zapojiť, najlepšie je zaregistrovať sa na našej stránke, aby ste nepremeškali žiadne novinky. 

Vyhodnotenie pilotného programu v Čechách 1Vyhodnotenie pilotného programu v Čechách 1Vyhodnotenie pilotného programu v Čechách 1Vyhodnotenie pilotného programu v Čechách 1Vyhodnotenie pilotného programu v Čechách 1Vyhodnotenie pilotného programu v Čechách 1Vyhodnotenie pilotného programu v Čechách 1Vyhodnotenie pilotného programu v Čechách 1Vyhodnotenie pilotného programu v Čechách 1Vyhodnotenie pilotného programu v Čechách 1
Späť na zoznam