Usmernenie k GDPR

5. 4. 2024
Skutočne zdravá škola

Keďže školy zapojené v programe využívajú ako hlavný komunikačný kánal medzi nami blog - zverejňovanie týchto školských blogov s fotkami detí podlieha GDPR. Je dôležité, aby aj pre túto konkrétnú aktivitu mala škola na to súhlas zákonného zástupcu -  rodiča v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zverejnenie fotografií na našej internetovej stránke. Podobne aj na stránke programu SchoolFood4Change (týka sa iba zapojených škôl v tomto medzinárodnom projekte).

Nasledovné informácie sme získali od právničky. Z vašej strany je dôležité doplniť si do vášho informovaného súhlasu, ktorý dávate rodičom k podpisu, ako ďalší bod:

PLATÍ PRE VŠETKY ZAPOJENÉ ŠKOLY do programu Skutočne zdravá škola

PLATÍ  IBA PRE ŠKOLY, KTORÉ SÚ ZAPOJENÉ do medzinárodného projektu SchoolFood4Change

  • Súhlasím s uverejňovaním fotografií žiaka zo školských akcií v rámci programu Skutočne zdravá škola na webovom sídle www.schoolfood4change.eu. Spoločnosť ICLEI European Secretariat GmbH, Leopoldring 3, 79098 Freiburg, Germany,  je samostatným prevádzkovateľom. Informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú na webovom sídle:.https://schoolfood4change.eu/privacy-policy/

Budeme radi za spätnú väzbu, či daná informácia je Vám nápomocná.

Tím Skutočne zdravej školy

Späť na zoznam