Školské stravovanie ako katalyzátor zmeny vďaka európskemu projektu SchoolFood4Change

30. 12. 2021
Skutočne zdravá škola

Od januára 2022 se rozbieha nový európsky projekt s názvom SchoolFood4Change, po slovensky Školské stravovanie ako katalyzátor zmeny v potravinovom systéme. Projekt je financovaný z európskeho programu Horizont 2020, potrvá štyri roky a na Slovensku bude jeho aktivity riadiť a realizovať občianske združenie Skutočne zdravá škola o.z.

Hlavným cieľom projektu je prehodnotiť školské stravovanie do novej paradigmy, podporujúcu verejné zdravie a územnú odolnosť. Projekt sa bude snažiť plne prispieť k inovatívnym systémovým zmenám potravinového systému naprieč EÚ, zavedením udržateľného a zdravého celoškolského prístupu v rámci celoeurópskej multiplikačnej iniciatívy, do ktorej bude zapojených tisíc škôl od materských, cez základné, stredné až po vysoké školy.

V rámci realizácie projektu SchoolFood4Change bude použité na splnenie týchto úloh:

  1. Vypracovať a otestovať nové postupy pre zadávanie verejných zákaziek na školské stravovanie pri zaistení cieľov udržitelnosti a podpory zdravia.
  2. Vyvinúť a uviesť do života revolučný „celoškolský prístup“ tak, aby sa školy stali katalyzátorom systémových zmien potravinových systémov prostredníctvom implementácie inovatívnych riešení a nových obchodných modelov, zahŕňajúcich vzdelávanie, princípy cirkulárnej ekonomiky a sociálne inovatívneho stravovania.
  3. Zvýšiť kvalitu školského stravovania učením kuchárov a kucháriek, aby dokázali pracovať zručnejšie a efektívne, a vytvoriť inovatívne receptúry šetrné k podnebiu prostredníctvom lokálne špecifických pokrmov.
  4. Zapojiť do iniciatívy aspoň 1 000 škol (od materských škôl po univerzity - využívajúcich vlastnú kuchyňu i externého dodávateľa stravovania), ktoré ponúkajú 100 % zdravé a udržateľné školské stravovanie.
  5. Využiť potenciál verejného stravovania k prechodu na udržateľné a zdravé stravovanie pre všetkých občanov EÚ prostredníctvom školského stravovania ako vstupnej brány do zapojenia ďalších verejných inštitúcií verejného stravovania (nemocníc, domovov pre seniorov).

Projekt združuje 33 partnerov a implementovať sa bude v 12 krajinách Európskej únie. Skutočne zdravá škola je vedúcim projektovým partnerom na Slovensku a má za cieľ získať do programu 100 škol. Kolegovia z programu Skutečně zdravá škola maju podobnú úlohu v Českej republike. Tešíme sa na spoluprácu.

Skutočne zdravá škola bude v projekte plniť mimo iných aj nasledovné úlohy:

zapájať a spolupracovať s vybranými školami

- zabezpečovať prípravu metodiky a vzdelávacích materiálov, ako aj ich distribúciu do škôl

- mapovať aktuálnu situáciu, prípadne viesť analýzy a prieskumné aktivity

- podieľať sa na vypracovávaní stratégie zavádzania celoškolského prístupu ku stravovaniu a vzdelávania o jedle a spolupracovať so školami na jeho implementácii.

- ďalej bude Skutočne zdravá škola organizovať vzdelávacie aktivity pre kuchárov a kuchárky v školských jedálňach, angažovať sa v nastavení systémov zadávání verejných zákaziek pre školské stravovanie a zabezpečovať preklad všetkých nových materiálov do slovenského jazyka.

Do projektu je zapojený 14 miestnych samospráv: Budapešť, Maďarsko; Kodaň, Dánsko; Essen, Nemecko; Gent, Belgicko; Leuven, Belgicko; Lyon, Francúzsko; Malmö, Švédsko; Miláno, Taliansko; Nuoro, Taliansko; Norimberg, Nemecko; Tallinn, Estónsko; Umeå, Švédsko; Viedeň, Rakúsko; obec Viimsi, Estónsko, a dva regióny: Dordogne, Francúzsko a Valencia, Španielsko. Medzi pridružených projektových partnerov patria Antverpy (BE), Madrid (ES), Nitra (SK), Zaragoza (ES), MČ Rača - Bratislava (SK), obec Schaerbeek (BE), Bagno a Ripoli a Cuneo (IT). Výskumným partnerom je Universita Rijeka, Chorvátsko. Oficiálnu podporu projektu poskytujú kľúčové európske a národné inštitúcie, napríklad Rakúske ministerstvo poľnohospodárstva, regiónov a turizmu, Rakúske ministerstvo pre ochranu klímy, životného prostredia, energetiky, mobility, inovácií a technológií a Rakúske ministerstvo sociálnych vecí, zdravotníctva, starostlivosti a spotrebiteľskej ochrany; Španielske ministerstvo zdravia; Nemecké ministerstvo potravín a poľnohospodárstva; Slovenské ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu; Slovenský Úrad verejného zdravotníctva; Slovenský Štátny pedagogický ústav; Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu na Slovensku; Dánske Ministerstvo životného prostredia a potravín; Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej rebuliky; Ministerstvo životného prostredia Estónska; Štátny zdravotný ústav Českej republiky. Dodatočne sa do projektu zapojila aj MČ Petržalka. 

Viac informácií o tomto projekte sa dozviete v zázname z nášho webináru Skutočne zdravá škola v praxi #4.

Popis "celoškolského prístupu = whole school food approach " (celoškolský stravovací prístup)

Späť na zoznam