Rok 2021 v skratke

23. 12. 2021
Skutočne zdravá škola

Aký bol pre nás rok 2021?

 • Aktuálne máme 60 škôl zapojených v programe
 • 5 školám sa podarilo získať bronzový certifikát
 • Získali sme záštitu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Získali sme záštitu Bratislavského samosprávneho kraja
 • Účasť na revízii MSN a receptúr pre školské stravovanie ako člen pracovnej skupiny na pôde MŠVVaŠ SR
 • Stali sme sa členom Vidieckej rady pri MPRV SR
 • Zrealizovali sme celoslovenský prieskum o vzťahu, návykoch a názoroch detí k zdravému životnému štýlu a stravovaniu.
 • Vytvorili sme pre vás 32 nových metodických materiálov o jedle, zdravom životnom štýle, výžive, kvalite potravín, záhradách, či výletoch na farmy alebo o tom, ako zorganizovať školské potravinové trhy.
 • Zorganizovali sme 26 vzdelávacích webinárov pre žiakov ale aj dospelých - vedenie škôl, pedagógov, pracovníkov školských jedální či rodičov, do ktorých sa registrovalo približne 2500 účastníkov.
 • Podarilo sa nám vyhrať veľký európsky tender v H2020 projekte School Food 4 Change, ktorého sme projektovým lídrom na Slovensku. Projekt, kde sa školské stravovanie stáva katalyzátorom zmeny v budovaní udržateľného a zdravého potravinového systému bude trvať 4 roky a začíname už 1. januára 2022. 
 • Vytvorili sme zľavový systéme pre všetky školy registrované do programu od našich produktových partnerov.
 • A v nesposlednom rade sa tešíme z našej dlhodobej spolupráce s Nadačným fondom Kaufland a spoločnosťou Kaufland, v ktorej pokračujeme aj v roku 2022. A nedá nám nespomenúť, že sa, školy, máte na čo tešiť!

Späť na zoznam