Oslovovací list pre materské a základné školy

17. 3. 2016
Skutočne zdravá škola

Vážení riaditelia, drahí vedúci školskej jedálne, milí učitelia, študenti a žiaci,

pred nami je prvý ročník výzvy pre školy zapojiť sa do komplexného programu Skutočne zdravá škola a s tým spojená jedinečná príležiťosť prispieť k ozdraveniu školskej jedálne ako aj k dlhodobej edukácií detí, pedagógov a rodičov o zdravej výžive a šťastnejšom životnom štýle.

Čo je program Skutočne zdravá škola?

Skutočne zdravá škola je občianska iniciatíva usilujúca o zlepšenie školského stravovania, ktorá sa už úspešne implementuje na tisícoch školách v UK a momentálne už aj na vyše 100 školách v Českej republike. Program vychádza z úspešného britského programu Food for Life a intenzívne usiluje nielen o zmenu vyhlášky o školskom stravovaní tak, aby zodpovedala súčasným vedeckým poznatkom a moderným trendom v oblasti výživy a gastronómie, ale tiež o zavedenie komplexného programu Skutočne zdravá škola. Program je určený materským aj základným školám a v jeho rámci sa vedenie školy, učitelia, žiaci, rodičia, pracovníci školských kuchýň (tzv. akčná skupina), dodávatelia potravín, poľnohospodári a zástupcovia miestnych komunít spoločne snažia, aby boli deťom poskytované chutné a zdraviu prospešné jedlá a boli tak vytvorené základy príjemnej, zdravej kultúry stravovania. Školy, ktoré sa do programu zapoja, okrem iného, nakupujú do kuchyne suroviny od miestnych farmárov, pekárov a mäsiarov a v jedálni poskytujú pokrmy pripravené z čerstvých sezónnych surovín spĺňajúcich kritériá Skutočne zdravej školy. Pre žiakov organizujú výlety na miestne farmy, integrujú tému jedla do školského vzdelávacieho programu, usporadúvajú na škole farmárske trhy a komunitné aktivity, žiaci absolvujú lekcie varenia a pestujú na školskej záhrade vlastné bylinky, ovocie a zeleninu. A to všetko vďaka vypracovanej metodológii a pomocným materiálom, ktoré občianske združenie Jem iné poskytne všetkým záujemcom. 

Ako sa môžete zapojiť a aké má projekt prínosy pre Vašu školu?

To všetko sa dozviete dňa 21. marca 2016 na pôde Magistrátu hlavného mesta Bratislavy, v Arche – pre materské školy od 9.00hod do 11.00hod a pre základné školy od 11.00hod. 13.00hod. počas prezentácie programu Skutočne zdravá škola jej iniciátormi na Slovensku. 

Čo je Vašou úlohou?

Vyslať na stretnutie 2 - 3 kompetentných zástupcov školy, ktorí na prednáške získajú všetky potrebné informácie, letáky a najmä elán zapojiť sa do programu a stať sa Skutočne zdravou školou. Chceme Vás inšpirovať k postupnej zmene a zároveň pomôcť prekonať prekážky, ktoré Vám momentálne bránia stať sa Skutočne zdravou školou. Vašu účasť na podujatí prosím potvrďte email na info@skutocnezdravaskola.sk .

Tešíme sa, že aj vo vašej škole nájdeme nadšencov, spoločne s ktorým dokážeme zvrátiť nárast obezity a civilizačných ochorení spôsobených nesprávnou životosprávou a samozrejme spoločne splniť cieľ programu - ozdraviť naše stravovacie návyky ako aj samotnú školskú jedáleň :)

Tím Skutočne zdravá škola

Späť na zoznam