Keď učenie chutí!

23. 2. 2024
Skutočne zdravá škola

Učenie sa o jedle a plodinách je skvelá možnosť na spájanie znalostí a detských zručností zároveň. Vytvorili sme pre vás metodické pracovné listy s aktivitami tak, aby boli pre deti atraktívne, aby povzbudzovali ich zmysly, aby deti vedeli prejsť od abstraktných pojmov ku konkrétnym predstavám a zážitkom. Vy a vaši žiaci možno vytvoríte aj nové nápady a hry. Môžete tiež meniť tie naše podľa preberaných tém, ročného obdobia, alebo podľa osobitosti vašich žiakov. Obdivujeme vašu náročnú prácu a budeme radi, keď pri nej využijete aj naše nápady, alebo vytvoríte nové.

Mnohé starosti, ktoré trápia dnešné detí majú pôvod v strave, zdraví, fyzickej kondícii a zhoršujúcom sa životnom prostredí. Téma stravy a ekológie je prierezová a vinie sa medzi predmetmi. Dá sa o ňu dobre oprieť vo viacerých predmetoch. Pre žiakov a učiteľov prvého stupňa to môže byť veľmi prirodzené a praktické zároveň, pretože triedny učiteľ často učí viacero predmetov. Je to skvelá možnosť na integrované vyučovanie, ktoré žiakom spája vedomosti z viacerých predmetov.

Naše hry a úlohu nemajú jediné unikátne správne riešenie. Slúžia viac vyjasnenie názorov a na opakovanie preberaného učiva v praxi, za využitia každodennej témy jedla a potravín. Deti môžu mať rôzne skúsenosti a návyky v oblasti stravovania.

Učenie chutí pre materské školy

Učenie chutí pre 1. stupeň základných škôl

Učenie chutí pre 2. stupeň základných škôl

K úlohám sme pridali atraktívne vidaá, ktorú oživia vyučovanie a slúžia ako audiovizuálna pomôcka pre pedagógov ale aj rodičov.

Úvodné video

Ideme nakupovať

Malí kuchári

Naše Slovensko

Odkiaľ prichádzaš

Zdravé bruško

Jahoda na cestách

Námet: Katarína Medveďová, Skutočne zdravá škola

Animácia: slovenskí animátori z produkcie Fool Moon Film (Websterovci, Mimi a Líza)

Partneri: Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu

Späť na zoznam