Jedinečný prieskum Skutočne zdravej školy už čoskoro v realizačnej fáze

16. 12. 2020
Skutočne zdravá škola

Rýchle tempo životného štýlu odvracia pozornosť od nástrah, ktoré so sebou prináša.

Globálne otázky, ako je kríza životného prostredia a pribúdajúce civilizačné ochorenia, dnes viac ako inokedy vyžadujú zmenu nášho životného štýlu a aj transformáciu spôsobov, akým myslíme a konáme. Jedlo tvorí základ nášho života a našich každodenných návykov, a teda by malo hrať vo vzdelávaní detí kľúčovú rolu. Na Slovensku funguje viac ako 4 000 prevádzok školského stravovania. V nich sa denne stravuje takmer 800 tisíc detí (čo predstavuje asi 70 percent z celkového počtu detí od MŠ po SŠ), ktoré za rok v školskej jedálni zjedia približne 180 miliónov pokrmov* (zdroj: 2muse). Kým predškolák dokončí svoje stredoškolské štúdium, skonzumuje viac ako 4 000 pokrmov v školskej jedálni, čo predstavuje 4 000 príležitostí na posilnenie tela a mysle, na maškrtenie bez negatívnych následkov na zdravie a na pochopenie vzťahu medzi jedlom, ktoré jeme a svetom, v ktorom žijeme. Deti, ktoré porozumejú hodnote jedla, budú v budúcnosti kupovať kvalitnejšie potraviny, viac sa zaujímať o zdravý životný štýl a ochranu životného prostredia, ako aj vytvárať zdravú klímu v spoločnosti.

Aby sme náš svet urobili udržateľným, mali by sme začať so zmenou našich postojov a hodnôt.

Cieľom Skutočne zdravej školy je zvyšovať povedomie žiakov a mládeže, ich rodičov a učiteľov, o dôležitosti aktívneho budovania si zdravého životného štýlu prostredníctvom uvedomelého vzťahu k jedlu. Považujeme za dôležité tému stravovania a zdravého životného štýlu na školách riešiť vo všetkých ekologických, ekonomických, sociálnych a zdravotných súvislostiach. Téma je to natoľko univerzálna a komplexná, že prechádza prakticky všetkými vzdelávacími oblasťami, prostredníctvom čoho je možné naplniť veľkú časť očakávaných vzdelávacích výstupov od úrovne predškolského vzdelávania až po stredné školy.

Pomáhame školám, aby viedli deti a mladých ľudí k lepšiemu pochopeniu, čo je ozajstné jedlo a získaniu praktických zručností, ako viesť kvalitný a udržateľný život. Znalosti, ktoré deti počas vyučovania získavajú o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie, alebo aktivity, ktorými škola podporuje zdravý životný štýl svojich žiakov, rovnako tak aj jedlo, ktoré školské jedálne ponúkajú na obedy, desiatu či v bufetoch, pomáhajú vytvárať kultúru zdravého, udržateľného a plnohodnotného stravovania a zároveň budovať zdravé návyky detí.

Zaujíma nás, čo si mladí myslia o zdravom životnom štýle

Chceme efektívne reagovať na potreby a možnosti mladých ľudí v oblasti zdravého životného štýlu a stravovania, preto sme sa rozhodli v prvom kroku zistiť, aké sú ich záujmy a preferencie v tejto oblasti a ako ich vnímajú. Skutočne zdravá škola o.z. aktuálne vďaka podpore hl. Mesta Bratislava realizuje prípravu prieskumu na tému "Vzťah detí základných a stredných škôl k zdravému životnému štýlu a stravovaniu", ktorého realizácia začne v novom roku.

“V našom pripravovanom prieskume plánujeme zapojiť deti z  bratislavských i mimobratislavských základných a stredných škôl, aby sme prezistili, akými informáciami, skúsenosťami a postojmi ohľadom tejto témy mladí ľudia disponujú. Všetkým zapojeným školám po vyhodnotení prieskumu odovzdáme na základe spracovaných a vyhodnotených dát výsledky s odporúčaniami od odborníkov na tému výživy, psychológie ale aj životného prostredia, ktoré doplníme konkrétnymi návrhmi a tipmi na riešenia najpálčivejších problémov žiačok a žiakov indikovaných v prieskume”. Viac o pripravovanom prieskume prezrádza zakladateľka projektu Skutočne zdravá škola, Anetta Vaculíková.

Chcete sa pridať?

V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu nás neváhajte kontaktovať emailom alebo sa priamo zaregistrovať do nášho projektu Skutočne zdravá škola tu. O ďalšom priebehu prieskumu vás naši koordinátori budú informovať.

Webinár “Jedlo ako súčasť zdravého životného štýlu”

V prípade záujmu dozvedieť sa viac o tom, ako prostredníctvom témy jedla podporiť zdravý životný štýl, vás pozývame zúčastniť sa webináru pod názvom “Jedlo ako súčasť zdravého životného štýlu”, ktorý pre mládež pripravujeme v spolupráci s mládežníckou organizáciou IUVENTA dňa 18.12. O 16:00. Webinár poskytne základné informácie ako porozumieť hodnote jedla v súvislosti so zdravým životným štýlom a ochranou životného prostredia, aby sme tak pomáhali vytvárať zdravú klímu v spoločnosti. Pre viac informácií sledujte FB Iuventa alebo sa priamo cez tento link prihláste na webinár.

Po skončení webináru si ho môžete zo záznamu pozrieť a vypočuť na tomto linku.

Partnermi projektu sú: Hl. mesto Bratislava, Nadačný Fond Kaufland a mládežnícka organizácia Iuventa.

*Za poskytnutie faktov a štatistických údajov ďakujeme prieskumnej agentúre 2muse.

Späť na zoznam

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací